Sindikalisti zahtevajo odstop vodstva

31. 1. 2019

Konferenca sindikata Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij Sindikata državnih organov Slovenije (konferenca URSIKS SDOS) poziva ministrico za pravosodje in premiera k pogovoru, saj je treba odpraviti vtis, da so za težave slovenskega zaporskega sistema odgovorni pravosodni policisti. Popraviti je treba sistemske napake in kadrovski primanjkljaj ter preklicati odvračanje od sindikata, zahtevajo pa tudi odstop vodstva URSIKS.

Konferenca URSIKS SDOS je na današnji novinarski konferenci opozorila, da je kriza zaporskega sistema v zadnjem mesecu po besedah predsednika SDOS Frančiška Verka kulminirala, saj je krivda za varnostne incidente (npr. beg iz koprskega zapora in napad z nožem na pravosodnega policista v zaporu na Dobu) pripisana pravosodnim policistom, ne pa hierarhiji in vodstvu URSIKS, ki ne skrbi za delovno varnost, delovanje in varnost zaporskega sistema, niti se ne odziva na konstruktivne pripombe in predloge pravosodnih policistov ter drugih zaporskih strokovnih delavcev oziroma uslužbencev (psihologov, socialnih delavcev, pedagogov, zdravstvenega osebja in delovnih inštruktorjev). V našem zaporskem sistemu je namreč zaposlenih manj kot 900 ljudi, od tega je dobrih 500 pravosodnih policistov.

Stanje v slovenskih zaporih je tako kadrovsko in varnostno zelo slabo, nenehno širjenje pravic obsojencev, ki jih je nekaj čez 300, pa ob varčevalnih ukrepih in neučinkovitem vodenju delovanje sistema in položaj pravosodnih policistov samo še otežuje.

Na novinarski konferenci so poleg predsednika SDOS Frančiška Verka nastopili številni sindikalni predstavniki pravosodnih policistov: Martin Simčič iz Prevzgojnega doma Radeče, Robert Vesel iz ljubljanskega zapora, Robert Malikovič iz koprskega zapora, Kamil Fras iz mariborskega zapora, Leon Lobe iz zapora na Dobu, Adisa Musič iz zapora na Igu in Dejan Čelan iz celjskega zapora.

Odstop vodstva direktorja URSIKS

Anonimke, ki so v zadnjem času pogostejše, so razumljive, saj je direktor URSIKS Jože Podržaj vsem v zaporskem sistemu odredil poročanje o slehernem stiku, ki bi ga imeli s sindikatom oziroma predsednikom SDOS Frančiškom Verkom. Sindikalist je povzel sklep konference, s katerim Podržaja pozivajo k odstopu, poleg njega pa naj odstopijo še njemu podrejena vodstva oddelkov na generalnem uradu URSIKS.

Tako omejevanje stikov s sindikatom je sprevrženo dejanje, nezakonita odredba na meji kaznivega dejanja, zoper katero bi morali njegovi nadrejeni ukrepati, a žal ne, je poudaril Verk.

Izredno problematično je tudi, da osebe iz zaporskega sistema komunicirajo z enim od pobeglih zapornikov, se sklicujejo nanj in vplivajo nanj, zaradi česar je Verk pravosodni ministrici Andreji Katič že predlagal kriminalistično preiskavo.

Člani URSIKS SDOS iz različnih delov zaporskega sistema so na novinarski konferenci tudi sami opozorili, da so nadrejene redno seznanjali s problematiko zaposlenih, nenehnim poslabševanjem varnostne situacije in povečevanjem varnostnih tveganj, a so njihova opozorila zavračali oziroma zapostavljali. Če se pravosodna ministrica in premier Marjan Šarec do 8. februarja ne bosta odzvala na poziv URSIKS SDOS za sestanek z njimi, bodo kljub zakonskim omejitvam možnosti stavkanja nadaljevali s stavkovnimi aktivnostmi.

Zahtevajo sklenitev kolektivne pogodbe za delavce v zaporih, kadrovski načrt, skladen z ustreznimi standardi in normativi, ter odpravo sistemskih anomalij oziroma napak. Borijo se za boljše razmere za svoje kolege, za kakovostnejše delo in izpolnjevanja poslanstva zaporskega sistema, generalni urad URSIKS pa sam ugotavlja, da jim manjka 138 pravosodnih policistov in 29 strokovnih sodelavcev (samo v zaporu na Dobu 50 policistov). Vodstvo že leta opozarjajo na primanjkljaj, za varnost v zaporih pa se je treba zahvaliti požrtvovalnosti delavk in delavcev, njihovemu nadurnemu delu ter tudi delu prek pooblastil.

Neustrezne varnostne ocene

Zato je nesprejemljivo, da zdaj osiromašenim posadkam pravosodnih policistov pripisujejo odgovornost za incidente v sistemu. Kot se je plastično izrazil Verk, so kriva »bebava navodila« oziroma neustrezne varnostne ocene.

Zapori delujejo brez ustreznih varnostnih, pedagoških in zdravstvenih normativov, kar daje možnost povsem nestrokovnim odločitvam, ko gre za naloge varovanja in strokovno delo. Posodobiti je treba varnostni sistem in poskrbeti za strokovna (osnovna in dodatna) usposabljanja delavcev.

Pravosodni policisti zaprtim osebam ne želijo ničesar odvzeti, radi bi, da je poskrbljeno tudi zanje, ne pa, da se počutijo kot na Titaniku, je dejala sindikalistka iz ženskega zapora. »Tukaj se nekdo spreneveda, tu se nekdo hudo neodgovorno dela norca iz nas,« je dodal Verk in pozval vse, naj se še naprej obračajo na sindikat in nanj osebno ter naj ne pristanejo na nezakonito odredbo o beleženju stikov s sindikatom.

Sindikatovo pismo predsedniku vlade in ministrici za pravosodje s sklepi konference URSIKS SDOS pa je dostopno tukaj.

Share