Sindikalno delo v času čakanja na delo doma

6. 8. 2020

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, težave, stiske ipd., povezane s svetom dela. Svetujejo sodelavke in sodelavci pravne pomoči Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sprašujete pa lahko tudi vi. Pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

Prejeli smo vprašanje: »Zanima me, ali lahko delodajalec čakanje na delo doma odredi tudi sindikalnemu zaupniku, pa tudi, ali lahko sindikat od delodajalca zahteva, da sindikalistu v času čakanja omogoči normalno opravljanje funkcije, zlasti dostop v prostore družbe, in ali sindikalistu v teh razmerah pripada povrnitev potnih stroškov za udeležbo na sejah in za druge aktivnosti.«

Odgovor

Tudi sindikalni zaupnik je lahko, kot vsak drug delavec, napoten na začasno čakanje na delo. Kljub temu pa ostajajo v veljavi določbe ZDR-1 o delovanju in varstvu sindikalnih zaupnikov. Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. Hkrati s tem pa je treba tudi upoštevati, da mora delodajalec v skladu z ZVZD-1 zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe za zagotovitev zdravja in varnosti zaposlenih, ki so navzoči v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Vprašanje je zelo splošno, tako da je težko podati enoznačen odgovor. Razlaga bo odvisna od trenutnih razmer, v katerih se bo presojala pravica sindikata do hitrega in učinkovitega opravljanja svoje dejavnosti in obveznost delodajalca za zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih ter tretjih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu. Tako lahko delodajalec verjetno zavrne npr. zbor članov sindikata v prostorih družbe zaradi obstoječih omejitev in priporočil v zvezi z omejevanjem širjenja trenutnega izbruha novega koronavirusa. Na odgovore bodo vplivala tudi določila kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca, in dogovor o delovanju sindikata, če je v podjetju sklenjen.

Menim, da delodajalec ne more zavrniti dostopa zaupnika v podjetje, če gre za opravljanje funkcije sindikata. Prav tako ostajajo v veljavi vsa pravila, ki urejajo povračilo stroškov. Tudi ta so odvisna od kolektivnih pogodb in dogovorov.

Matija Drmota, služba pravne pomoči ZSSS

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share