Sindikati javnega sektorja v nizkem štartu: Od nove vlade pričakujejo intenziven in vsebinski socialni dialog, pogajanja pa naj se začnejo čim prej

26. 5. 2022

V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, v kateri so tudi sindikati iz družine ZSSS, ki delujejo v javnem sektorju, pod vodstvom Jakoba Počivavška so novemu predsedniku vlade Robertu Golobu že posredovali več zahtev za ureditev nerešenih zadev. Od nove vlade pričakujejo intenziven in vsebinski socialni dialog, pogajanja pa bi začeli že naslednji mesec.

Kot so zapisali v javnem pismu, odhajajoča vlada za seboj pušča zelo veliko nerešenih problemov v okviru sistema plač v javnem sektorju, številne neuresničene zaveze in nenaslovljene zahteve sindikatov javnega sektorja, ki so s tem povezane. Prav tako v zadnjem letu ni bilo socialnega dialoga z vlado in ministrstvom za javno upravo, so navedli v pogajalski skupini. Od nove vlade tako med drugim pričakujejo, da bo o temeljnih vprašanjih sistema plač v javnem sektorju in uslužbenskega sistema dosledno spoštovala zaveze iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in pridobila soglasje sindikatov ter plačala stavko v primeru kršitve. Pričakujejo tudi takojšen dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov najmanj v višini inflacije v letu 2021 in z delom rasti produktivnosti ter dogovor o formuli avtomatičnega letnega usklajevanja vrednosti plačnih razredov, ki ne sme biti manjše od inflacije. Na seznamu zahtev je tudi takojšen dogovor o načinu in dinamiki odprave uravnilovke na področju plač, izhajajoč iz delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice, ponovna vzpostavitev plačnih razmerij, ki so bila porušena z enostranskimi potezami vlade ali s parcialnimi dogovori po posameznih področjih javnega sektorja, in takojšnja uskladitev premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini, kot jo predvideva aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ter poračun premij za nazaj.

Pričakujejo tudi zagotovitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za povišane stroške dela iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in za Radiotelevizijo Slovenija. Pričakujejo še, da bo v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti takoj določena višina nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu ter da bo ob tem upoštevan predlog sindikalne strani s 24. decembra 2020.

V pogajalski skupini zahtevajo tudi ohranitev enotnega sistema plač v javnem sektorju, rešitve za spremembe z nadgradnjo in izboljšavami pa je po njihovem treba iskati znotraj tega sistema. Dela je torej veliko, sindikati javnega sektorja pa so že v nizkem štartu in novi vladi nedvomno ne bodo dali pregovornih sto dni miru.

Share