Sindikati zasebnega sektorja ZSSS napovedali kampanjo za dvig plač in ureditev delovnega časa

16. 2. 2017

Predstavniki 12 sindikatov zasebnega sektorja iz sindikalne centrale ZSSS so na skupni konferenci v četrtek, 16. 2. 2017, napovedali organizirane dejavnosti za dosego pravičnega plačila in doslednega spoštovanja osemurnega delovnika. Predstavniki industrijskih in storitvenih sindikatov so predstavili problematiko pogajanj za kolektivne pogodbe dejavnosti, najnižjih osnovnih plač v zasebnem sektorju in delovnega časa ter opozorili pa problem najnižjih osnovnih plač in kršitev v povezavi z delovnim časom.

Govornice in govorniki (Lidija Jerkič, predsednica Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije, Andreja Poje, izvršna sekretarka ZSSS za ekonomsko področje, Ladislav Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije, Bogdan Ivanovič, sekretar Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije za kolektivna pogajanja in plačni sistem, Andreja Toš Zajšek, samostojna pravna svetovalka ZSSS, Karmen Leban, generalna sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije) so še enkrat opozorili, da se je gospodarska kriza končala, produktivnost in dobički rastejo, plače pa temu ne sledijo. Socialnega dialoga takorekoč ni, kolektivna pogajanja ne prinašajo rezultatov, obremenitve delavcev so večje, prav tako je vse bolj poteptano njihovo dostojanstvo, so opozarjali in kot nujni področji urejanja določili problematiko plač in delovnega časa.

Konferenca “Pošteno plačilo in osem ur dela” je sprejela naslednje sklepe:

1. Najnižja osnovna plača za I. tarifni razred po kolektivni pogodbi dejavnosti je minimalna plača.

2. Sindikati, udeleženci konference, enotno pogajalsko zahtevo pošljejo delodajalcem v mesecu marcu 2017.

3. Problematika delovnega časa se uvrsti na sejo ekonomsko-socialnega sveta.

4. Sindikati, udeleženci konference, podpiramo mednarodno kampanjo Evropske konfederacije sindikatov (EKS) o plačah.

Sindikati bodo torej marca delodajalcem poslali enotno pogajalsko zahtevo za dvig plač, na podlagi odziva pa po mesecu dni ocenili, kakšne nadaljnje aktivnosti so potrebne. Problematiko delovnega časa bodo, kolikor je mogoče, reševali po vzporednih poteh.

Oglejte si posnetek konference sindikatov zasebnega sektorja ZSSS, 16. 2. 2016.
Skupna izjava industrijskih in storitvenih sindikatov, sprejeta na konferenci, 16. 2. 2017

Share