Sindikati zdravstva in socialnega varstva imenovanje vladne delovne skupine označili za nezaslišano

1. 4. 2022

Reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva, med njimi tudi naš Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS), so včerajšnje imenovanje delovne skupine vlade za pripravo sprememb plačnega sistema v zdravstvu označili za nezaslišano. Opozorili so, da je bil v skupino imenovan le Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ne pa tudi preostali reprezentativni sindikati.

V sporočilu za javnost so, kot rečeno, imenovanje delovne skupine v času, ko vlada krši dogovor o nadaljevanju pogajanj v zdravstvu in socialnem varstvu glede reševanja ustvarjenih plačnih nesorazmerjih, torej označili za nezaslišano. V delovno skupino so bili poleg tega imenovani nekateri deležniki, ki na ravni dejavnosti zdravstva in socialnega varstva »nimajo reprezentativnosti in s tem pristojnosti urejanja sistema plač za celotno dejavnost zdravstva.«

Ob imenovanju skupine tako ni jasno, na kakšen način bo upoštevan 33. člen zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ga je v sklepu, s katerim je zadržalo izvajanje zadnjega interventnega zakona, ki je dvignil plačni strop za zdravnike in zobozdravnike, izpostavilo ustavno sodišče. Po omenjenem členu se lahko število plačnih razredov na plačni lestvici, razmerja med plačnimi razredi ter najvišji in najnižji plačni razred za posamezno plačno podskupino spreminjajo le po postopku, ki ga določa zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Predpisani postopek pa zagotavlja načelo enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, poudarjajo sindikati. Po njihovi oceni ni jasno niti, ali gre za isto delovno skupino, ki naj bi pripravljala tudi spremembe sistema organizacije in upravljanja javnih zavodov.

Vlada je tako nekonsistentna, saj po eni strani ustanavlja delovno skupino, po drugi pa je 23. februarja sindikatom poslala odgovor, da v predvolilnem času »ne bo neodgovorno sprejemala dodatnih sistemskih obremenitev javnih financ v breme naslednjega mandata.« Zaradi navedenih razlogov se vabilu vlade niso odzvali, so pojasnili. Ob tem jo javno pozivajo, naj z delom delovne skupine počaka do obdobja po volitvah, v delovno skupino vključi vse deležnike, reprezentativne v dejavnosti zdravstva, če bo vsebina delovne skupine presegala vprašanje plač, pa predlog ustanovitve delovne skupine obravnava tudi v okviru ekonomsko-socialnega sveta.

Vlada je na četrtkovi seji sprejela sklep o ustanovitvi vladne delovne skupine za pripravo sprememb plačnega sistema v zdravstvu. Njena naloga je pripraviti izhodišča za zakonske podlage za spremembo plačnega sistema na področju zdravstva v Sloveniji. Vodila jo bo državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Katja Triller Vrtovec, so sporočili. V delovno skupino pa je vlada imenovala še predstavnike ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in sindikata Zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides.

Foto Joshua Hoehne/Unsplash

Share