Sindikat kovinske in elektroindustrije s pobudo delodajalcem za pogajanja o ponovnem dvigu osnovnih plač in izplačilu draginjskega dodatka

23. 9. 2022

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) je podpisnik treh kolektivnih pogodb dejavnosti: elektroindustrije, kovinskih materialov in livarn ter kovinske industrije. V vseh treh panogah je bil na začetku letošnjega leta že sklenjen aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti, s katerim so opredelili dvig plač in regresa za letni dopust. Zdaj pa so delodajalcem poslali pobudo za pogajanja o ponovnemu dvigu osnovnih plač in izplačilu draginjskega dodatka za člane sindikata.

V dejavnosti kovinskih materialov in livarn so se plače s 1. januarjem 2022 že zvišale za 3 odstotke, v dejavnosti elektroindustrije s 1. aprilom 2022 za 3,2 odstotka, v dejavnosti kovinske industrije pa je bilo dogovorjeno povišanje plač s 1. januarjem 2022 za 2,1 odstotka, s  1. julijem letos pa v višini 3,4 odstotka, sporočajo iz sindikata in dodajajo: »Visoka rast cen življenjskih potrebščin in visoka inflacija sta razlog, da je Skei Slovenije za vse tri kolektivne pogodbe dejavnosti na delodajalce naslovil nove pogajalske zahteve, s katerimi naj bi v največji mogoči meri ohranili realno rast plač. Zahteva je enotna, 6-odstotni dvig osnovnih plač s 1. novembrom letos in izplačilo enkratnega, draginjskega dodatka v višini 300 evrov za člane in članice sindikata, podpisnika kolektivne pogodbe dejavnosti. Naj dodamo, da so v vseh treh dejavnostih v kolektivnih pogodbah že dogovorjeni tudi najvišji zneski nadomestil za prehrano in povračila stroškov za prevoz

Povprečne plače v dejavnosti so se v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 nominalno zvišale za približno 7 odstotkov, realno vrednost plač pa je skoraj popolnoma izničila visoka inflacija. V podjetjih, kjer je organiziran sindikat, so plače rasle hitreje, predvsem pa osnovna plača pod ravnjo minimalne plače v teh podjetjih izginja. Poleg dviga plač na ravni dejavnosti smo se pogajali tudi na podjetniški ravni, kar se kaže v rasti plač pri posameznih delodajalcih, še poročajo iz Skei. »Pričakujemo, da bo tudi v letošnjem letu v večini podjetij, kjer smo organizirani, izplačana božičnica oziroma nagrada za poslovno uspešnost. Tudi v letu 2021 dogovorjene višine izplačil izkazujejo, da so bila pogajanja uspešna. Po nam znanih podatkih je bil povprečen izplačan znesek čez 1000 evrov, najvišji dogovorjeni zneski pa so se gibali tudi do 2500 evrov in več.« V sindikatu pričakujejo tudi, da se bodo pogajanja za dvig najnižjih osnovnih plač začela in zaključila že oktobra letos.

Foto Mathieu Stern/Unsplash

Share