Smernice medicine dela in inšpekcije dela za ustavitev dela v času epidemije COVID-19

1. 4. 2020

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu obvešča, da je Razširjeni strokovni kolegij za medicino dela, prometa in športa pri ministrstvu za zdravje 27. marca 2020 poslal na ministrstvo za delo ter na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo neobvezujoče smernice za delodajalčevega izvajalca medicine dela za izključitev določenih kategorij delavcev iz proizvodnje, in sicer zato, ker niso izpolnjeni protiepidemijski pogoji.

Te kategorije so:

 • nosečnice,
 • delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih,
 • delavci z malignim obolenjem na sistemski terapiji raka (kemo-, imuno-, tarčna terapija),
 • delavci po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo imunosupresivno terapijo,
 • delavci z neurejeno sladkorno boleznijo,
 • delavci s kronično pljučno boleznijo, ki so bili ali so še na katerikoli vrsti sistemske protivne ali imunosupresivne (vključno z biološko terapijo) terapije v zadnjem letu ali, ki imajo pogosta recidivna vnetja zaradi okužb (kot pri KOPB, bronhiektazijah, astmi, pljučni fibrozi, sistemskih avtoimunskih boleznih na dihalih, pljučnem raku, imunskih pomanjkljivostih),
 • delavci z visokim in neurejenim krvnim tlakom,
 • delavci s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami,
 • delavci z drugimi težjimi kroničnimi boleznimi po presoji spec. medicine dela, prometa in športa in glede na oceno tveganja,
 • delavci stari nad 65 let (v primeru, da obstaja možnost, delavci stari nad 60 let).

Več v sklepu Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, prometa in športa s 27. marca 2020, ki ga najdete na tej povezavi.

Opozarjamo pa tudi, da inšpektorji za delo v tem času opravljajo poostren nadzor po podjetjih v zvezi z zagotavljanjem ukrepov proti širjenju novega koronavirusa. Inšpektorji preverjajo ali delodajalec zagotavlja:

 • najmanj razdaljo dveh metrov oziroma če ne, ali zagotavlja potrebno ustrezno osebno varovalno opremo, skladno z zahtevanimi standardi (npr. maske, rokavice, očala …),
 • ustrezno higieno (milo, toplo vodo, razkužilo),
 • čiščenje in razkuževanje površin, ki se jih dotakne več delavcev (kljuk, stranišč, tipkovnic …),
 • seznanjenost delavcev z zaščitnimi ukrepi,
 • ali je bil v načrtovanje ukrepov vključen delodajalčev izvajalec medicine dela.

Inšpektor bo na podlagi pregleda v primeru pomanjkljivosti zahteval popravljalne ukrepe in naslednji dan preveril, če so bili izvedeni. Če niso bili, lahko odredi začasno prenehanje dela oziroma delovnega procesa.

»Ob tem, sindikalni ter delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu, apeliramo na vas. Če menite, da za zaposlene v vašem podjetju z vidika zaščitnih ukrepov ni dovolj poskrbljeno in v takih pogojih delajo ranljive skupine zaposlenih, potem pozovite delodajalca in njegovega izvajalca medicine dela k družbeno odgovornem umiku teh zaposlenih iz delovnega procesa zaradi zdravstvenih razlogov,« še sporočajo iz Strokovne službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu.

Share