Po koncu javne razprave o noveli zakona o osebni asistenci: Javni zavod predstavlja za osebno asistenco velik napredek!

10. 5. 2024

Za Sindikat osebne asistence (SOA) bi bila vzpostavitev javnega zavoda za osebno asistenco velik napredek in uresničitev dela zahtev, je jasno sindikalno stališče po koncu tokratne javne razprave o noveli zakona o osebni asistenci (ZOA). Zavrniti pa je treba medikalizacijo osebne asistence ter očitno usmerjenost k varčevanju ter omejevanju dejavnosti.

SOA je tako kot oktobra 2023 skupaj s Svobodnim sindikatom Slovenije (SSS), katerega interesna oblika delovanja je SOA, in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) pripravila skupno stališče. Sindikati v njem vztrajamo, da bi bilo najbolje, če bi bila osebna asistenca (OA) del javnega sektorja, saj bi bilo to najbolje za zagotavljanje kakovosti za uporabnice in uporabnike OA, pa tudi najprimerneje za zagotavljanje delovnopravnih standardov in upravičenj osebnih asistentk in asistentov.

Čeprav niti ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pod pritiskom državnih blagajničarjev in računovodij z ministrstva za finance ne skriva, da je glavni razlog za noveliranje ZOA nižanje domnevno pretiranih stroškov za OA, sindikati takemu pristopu odločno nasprotujemo, nasprotujemo pa tudi očitni nevarnosti medikalizacije OA in oseb z oviranostmi. V stališču ZSSS, SSS in SOA k predlogu ZOA smo izpostavljali interese delavstva. Problematizirali smo spornost sankcioniranja osebnih asistentk ter asistentov za obveznosti in kršitve izvajalcev in uporabnikov OA, pa tudi nesprejemljivost njihove podinformiranosti o vsebinah temeljnih dokumentov za neposredno izvedbo OA. Nasprotovali smo tudi novi opredelitvi OA kot »laični« dejavnosti ter starostni diskriminaciji uporabnikov OA.

Čeprav odkrito in odločno pozdravljamo vzpostavitev javnega zavoda OA, se ne strinjamo z nekaterimi njegovimi pristojnostmi na področju usposabljanja in nadzora ter z nedoločenim položajem delavstva v njem in premajhni skrbi za kakovosten razvoj dejavnosti OA, tudi z zapostavljanjem socialnega dialoga kot ene od temeljnih oblik demokratičnih razvojnih orodij.

Druga pomembnejša sindikalna pričakovanja, izražena z naše strani v javni razpravi o ZOA:

  • spreminjanje definicije OA, opredelitve upravičencev do OA in uvajanje novih kriterijev upravičenosti bo vodilo k nezaželenim posledicam, zlasti znižanju števila uporabnic in uporabnikov OA (UpOA), zato pričakujemo, da predlagatelj upošteva naša tozadevna opozorila in predloge;
  • deprofesionalizacija ter prekarizacija osebnih asistentk in asistentk sta nesprejemljivi, prav tako mora oviranost ostati temeljni upravičenosti OA;
  • OA je dokaj ozko povezana z dolgotrajno oskrbo in dokler ta socialno-varstveni sistem ne zaživi v ustreznem obsegu, je izrazito sporno omejevati UpOA in OA;
  • standardi in normativi ter socialni dialog so nujen pogoj in kakovosti ter obstoja OA;
  • diskrecijsko območje izvršilnih predpisov oz. arbitrarno svobodo podzakonskih aktov je treba omejiti;
  • urediti je treba področje prevozov UpOA z osebnimi vozili ter ohraniti OA tudi v nočnih urah;
  • pravica do OA se ne sme izključevati z rejništvom tako, da bi rejenci ostali brez pravice do OA;
  • onemogočiti izvajanje OA prek statusa samostojnega podjetnika;
  • usposabljanje v OA in ocenjevanje upravičenosti do OA podeliti neodvisni javni instituciji;
  • omogočiti vsebinski nadzor OA na vseh deloviščih.

Sindikat osebne asistence in Svobodni sindikat Slovenije,
Foto Jon Tyson/Unsplash

Share