Solidarni in povezani zmoremo več: v ZSSS podpiramo prizadevanja sindikata policistov za spremembo zakona o delovnih razmerjih ter izboljšanje zaščite delavk in delavcev

30. 10. 2021
V Sindikatu policistov Slovenije predlagajo spremembo zakona o delovnih razmerjih. Trenutno namreč za vse delavke in delavce tako v javnem kot zasebnem sektorju velja, da jim je treba, preden so odpuščeni, izreči pisni opomin. Vendar pa za izrek omenjenega opomina zakon ne predvideva sodnega varstva, kar pomeni, da je nekdo lahko odpuščen tudi na podlagi kapricioznega in krivičnega opomina pred odpustitvijo.

To pa delavke in delavce postavlja v položaj, ko morajo krivico dokazovati šele po tem, ko so že odpuščeni, kar lahko traja več let, v vmesnem času pa ostanejo brez dohodka. Z omenjeno spremembo zakona zdaj sindikat policistov predlaga, da se lahko delavec oziroma delavka, če je opomin izrečen neutemeljeno, pritoži, v času presojanja pravne ustreznosti pa ga torej ne bi smeli odpustiti. Trenutno stanje po drugi strani marsikatere delavke in delavce spravlja v stisko, saj zakon omogoča, da so podvrženi kapricam in ustrahovanju delodajalca.

Tudi v ZSSS smo s pobudo, o kateri lahko več izveste tukaj, seznanjeni, obenem pa prav tako menimo, da je institut pisnega opozorila pred redno odpovedjo delovnega razmerja prepogosto zlorabljen za discipliniranje delavk in delavcev. Ker verjamemo, da predlagana pobuda izboljšuje zaščito delavstva na splošno, jo v ZSSS seveda podpiramo.

In kaj sledi? Da bo predlog zakona obravnavan v državnem zboru, mora predlagatelj zbrati 5 tisoč overjenih podpisov, podpisov, ki so overjeni na upravni enoti ali pa s spletnim podpisom oddani prek e-uprave.

Oddaja podpisa osebno na upravni enoti

Na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Sindikatov policije Slovenije in na vsaki upravni enoti, najprej z velikimi tiskanimi črkami izpolnite zahtevane podatke. Podpisati ga je treba v prisotnosti uradne osebe na eni od upravnih enot v času uradnih ur. Nato morate nujno poskrbeti, da obrazec tudi fizično pride do njih, saj se bo šele tako štel vaš glas. Pošljete ga lahko po pošti ali dostavite osebno. Predhodno naročanje na upravnih enotah ni potrebno, tudi pogoj PCT za vstop na upravno enoto ni nujen.

Elektronski podpis

Svoj podpis lahko odda vsak z digitalnim certifikatom ali SMS pass tudi prek spletnega portala e-uprave. Podrobna navodila in neposredna spletna povezava so dostopna na njeni spletni strani. Dostop do spletne vloge sicer lahko najdete tukaj.

Pod zahtevo bomo seveda prispevali svoje podpise in ustrezno informirali ter k podpisu spodbudili tudi preostale člane in članice ZSSS. Solidarni in povezani zmoremo več!

Share