Pričakujemo spremembe, s svojimi aktivnostmi pa nameravamo nadaljevati do konca – Pred protestom Sindikata delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije v Mariboru

13. 5. 2024

V Sindikatu delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije so povabili svoje članstvo in prijatelje, da jutri, v torek, 14. 5., ob 15:00 na protestnem shodu na Glavnem trgu v Mariboru izrazijo svoje globoko nestrinjanje s smerjo, ki sta jo izbrala vodstvo Pošte Slovenije in njen lastnik, država. Naša skupna prihodnost je postavljena na kocko z odločitvami, ki ne samo da ogrožajo našo stabilnost, ampak tudi integriteto naše storitve, pri tem poudarjajo v sindikatu.

Našteli so tudi svoje zahteve:

  • »Strategija, ki jo ima v načrtu poslovodstvo in ki predvideva drobljenje enotnega kolektiva na več pravnih oseb znotraj skupine, pomeni konec Pošte Slovenije, kot jo poznamo in odpira vprašanja glede varnosti zaposlenih, na katere nimamo odgovora in ji zato nasprotujemo!
  • Nujna je vzpostavitev učinkovitega, transparentnega in spoštljivega socialnega dialoga, brez odlašanja.
  • Potrebujemo več sodelavcev, ne pa odvisnost od pogodbenih sodelavcev, ki svoje delo opravljajo v razmerah prekarnega dela! Zopet opozarjamo, da je kadrovski načrt (ki je že tako preskromen) neizpolnjen. Zopet opozarjamo tudi na kršitev kolektivne pogodbe družbe, saj se v Pošti Slovenije ne zagotavlja 10 odstotkov zaposlenih v poštnem prometu v rezervnem sestavu.
  • Nasprotujemo prodaji poštnega premoženja.
  • Zapiranje in preoblikovanje pošt je potrebno ustaviti in ohraniti stabilno mrežo poslovalnic po celotnem ozemlju države!«

Ter zapisali: »Izrazili bomo nasprotovanje drobljenju našega enotnega kolektiva. Zahtevamo, da nas sliši tako poslovodstvo kot država, ki je naš 100-odstotni lastnik in nam nalaga izvajanje univerzalne poštne storitve ter hkrati od nas pričakuje razvoj in uspešno poslovanje. Nujno je, da država prevzame svoj del odgovornosti in zagotovi, da se bomo lahko razvijali skladno s sodobnimi trendi, ne da bi zato morali razdrobiti našo Pošto na dva dela, na del, ki izvaja javno službo in prinaša izgubo ter na del, ki prinaša denar! Naše zahteve bomo po kratkem srečanju na Glavnem trgu skupaj po Poštni ulici odnesli na Slomškov trg na sedež delodajalca. Vročili bomo kuverto z oznako PREDNOSTNO. Na ta način želimo zagotoviti, da bo poslovodstvo prejelo naše zahteve in da bo nanje tudi prednostno odgovorilo! Pričakujemo spremembe, s svojimi aktivnostmi pa nameravamo nadaljevati do dokončnega dogovora!«

Se vidimo v Mariboru!

*Dodano

Protest poštnih delavk in delavcev (ter na splošno njihove aktivnosti za boljši jutri Pošte Slovenije) seveda podpira tudi ZSSS in njeni sindikati dejavnosti: v skupni izjavi so jo denimo že podprli Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa, Svobodni sindikat Slovenije (SSS) in Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS), ki so med drugim zapisali: »Prav je, da zahtevate takojšen in učinkovit, transparenten ter spoštljiv socialni dialog. Tudi pri vas je treba zaustaviti zanašanje na zunanje delavce, prav je, da zahtevat okrepljeno zaposlovanje in konec odvisnosti od pogodbenih, vse bolj prekariziranih delavcev! Kršitve kolektivne pogodbe družbe na točki 10 odstotkov zaposlenih v poštnem prometu v rezervnem sestavu je treba odpraviti!« Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) izraža polno podporo prizadevanjem Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ) Pošte Slovenije za učinkovitejši, transparenten in spoštljiv socialni dialog, ki bi moral biti temelj delovanja vsake razvojno naravnane in demokratične organizacije, pa je sporočila predsednica ZSSS Lidija Jerkič in dodala: »Pošta Slovenije se že dlje časa spopada s pomanjkanjem kadra, njeni zaposleni pa že leta opozarjajo na slabe delovne pogoje, neizpolnjevanje kadrovskega načrta in odvisnost od pogodbenih, prekarnih sodelavk in sodelavcev. Informacije o drobljenju kolektiva, ločevanju pošte na dva dela itd., nikakor ne prispevajo k dobremu počutju zaposlenih in samo še dodatno potrjujejo, da socialni dialog na Pošti Slovenije nikakor ni na ravni, ki ga zaposleni upravičeno pričakujejo

Share