Spominjaj se mrtvih in se bori za žive! – Sporočilo ZSSS ob letošnjem 28. aprilu

28. 4. 2020

Objavljamo letošnje sporočilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ob 28. aprilu, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu. Obenem je to tudi mednarodni delavski spominski dan na umrle zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni, njegovo stoletno geslo pa: »Spominjaj se mrtvih in bori se za žive

Ob tej priložnosti Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu sporoča naslednje:

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu: »Epidemija covid-19 je dokončno razgalila, da zaradi pomanjkljive sistemske zakonodaje slovenski delavci na delovnih mestih niso deležni prave zaščite pred poklicnimi boleznimi. Država nima instrumentov za obvladovanje poklicnih bolezni in zato namesto sistemskih izbira zasilne rešitve. Okužbo s covid-19 na delovnem mestu na primer menda edina na svetu uradno šteje za nezgodo pri delu namesto za poklicno bolezen. Obtožujemo vse za predpise o poklicnih boleznih pristojne ministre za zdravje in delo od osamosvojitve Slovenije v letu 1991 dalje, da so se zaradi pomanjkanja politične volje za korenite spremembe in kljub vsakoletnim opozorilom ZSSS izmikali sistemski ureditvi poklicnih bolezni! Stotine delavcev pa vsako leto umre zaradi poklicnega raka in drugih poklicnih bolezni, ki bi jih bilo možno preprečiti. Ministri, sramujte se!«

Katja Gorišek, svetovalka ZSSS za varnost in zdravje pri delu: »Epidemija bolezni covid-19 je dokončno razkrila neprimerno organiziranost medicine dela. Privatizirana medicina dela je času, ko je bila epidemija covid-19 v Sloveniji v porastu in ko so jo podjetja najbolj potrebovala za strokoven nasvet, po večini zaprla svoja vrata in delila nasvete na daljavo, namesto na licu mesta, kjer bi lahko res presodila, ali je dovolj poskrbljeno za zdravje delavcev. Takšnega scenarija ne bi bilo, če bi bila del javnega zdravstva. To nam je lahko opozorilo, kam pelje privatizacija zdravstva!«

Glavno sporočilo ZSSS ob 28. aprilu je mogoče najti na tej povezavi, več o kampanji Evropske konfederacije sindikatov ob mednarodnem spominskem delavskem dnevu pa lahko izveste tukaj.

Kaj pravi statistika?

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu od leta 2003 dalje obeleži 28. april s pregledom statistike o nezgodah pri delu in poklicnih bolezni v preteklem letu in s sporočili najodgovornejšim v naši državi, kaj bi bilo treba storiti, da se jih prepreči. Kljub epidemiji bo tudi letos tako!

Pravi obseg poklicnega obolevanja in umiranja ostaja skrit. V letu 2019 so delodajalci na inšpektorat za delo prijavili 10.122 nezgod pri delu – med njimi 10 kolektivnih in 16 smrtnih. Prijavljena pa je bila zgolj ena (1) poklicna bolezen, čeprav primerjava z državami, kjer je politična volja, da se zdravje delavcev res zaščiti, kaže, da bi pri nas morali v letu na novo odkriti vsaj 800 poklicnih bolezni. Inšpektoratu niso bile sporočene niti azbestne poklicne bolezni, ki jih je priznalo ministrstvo za delo, niti poklicne bolezni, ki so jih ugotovile invalidske komisije zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. To gotovo pomeni, da v Sloveniji premalo storimo za njihovo preprečevanje. Primerjava z drugimi evropskimi državami omogoča oceno, da je v resnici v Sloveniji v letu 2019 samo zaradi poklicnega raka umrlo 440 ljudi, zaradi drugih poklicnih bolezni pa še dodatnih 300. Res niso vse poklicne bolezni smrtne, a vse pa poslabšajo kakovost življenja in jih je treba zato preprečiti.

Strokovna služba ZSSS družinam in sodelavcem umrlih izraža sožalje!

Sramujejo se naj vsi ministri za delo in za zdravje od osamosvojitve Slovenije leta 1991 dalje, ki kljub vsakoletnim pozivom ZSSS niso pripravili predpisov, ki bi omogočali ugotavljanje in s tem preprečevanje poklicnih bolezni!

Oglasila sta se tudi sindikata s področja športa

Mednarodna organizacija za delo je torej 28. april razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Sindikat športnikov Slovenije in Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije sta današnji dan izkoristila za pismo novemu direktorju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milanu Kreku. Vsebina sporočila se nanaša na pogoje in usmeritve za skupinske treninge športnikov v času pandemije covid-19, saj so predvsem v nogometu soočeni z dejstvom, da bo za uvrstitev v evropska tekmovanja UEFA treba zaključiti letošnjo tekmovalno sezono državnega prvenstva. Pri tem v obeh sindikatih športnikov budno spremljajo dogajanje v drugih primerljivih državah (na Hrvaškem, v Avstriji in Nemčiji), kjer so ponekod že začeli z izvajanjem trenažnim procesov v skupinah. Tudi pri nas pa sta Olimpijski komite Slovenije in Nogometna zveza Slovenije že pripravila nekatera izhodišča usmeritev oziroma protokola, ki nam je bil predstavljen v delovni verziji.

»Slovenski športniki si želimo aktivno sodelovati v dialogu za pripravo ukrepov, ki lahko neposredno ogrozijo zdravje naših članov, zato vas prosimo, da nam omogočite sodelovanje pri pripravi in implementaciji pogojev oziroma protokola, ki ga bo potrebno upoštevati v primeru organizirane vadbe oziroma tekmovanj. V zadnjem času smo pri svetovnem združenju športnih sindikatov WPA in nogometnih sindikatov FIFPRO izvedli številna posvetovanja in pripravili izhodišča, ki jih je po našem mnenju treba upoštevati pri sprostitvi ukrepov na področju poklicnega športa,« je v pismu dodal predsednik obeh sindikatov na področju športa v Sloveniji Dejan Stefanović.

Share