Sporočilo Sindikata osebne asistence političnim elitam: »Nič o nas brez nas!«

6. 11. 2023

Po končani javni razpravi o noveli zakona o osebni asistenci, sredi oktobra 2023, sta Svobodni sindikat Slovenije (SSS), katerega interesna oblika delovanja je Sindikat osebne asistence (SOA) in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v skupnem stališču še enkrat poudarila, da bi bilo za osebne asistentke in asistente najbolje, če bi bila dejavnost osebne asistence del javnega sektorja, saj bi bilo to najbolje tudi za zagotavljanje kakovosti osebne asistence za uporabnice in uporabnike.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti niso skrivali, da je glavni razlog za noveliranje zakona o osebni asistenci varčevanje oziroma nižanje domnevno pretiranih stroškov za osebno asistenco. A ob tem so pripravljavci »izboljšav« popolnoma pozabili na ključni dejavnik, ki močno vpliva na kvaliteto osebne asistence: to je interes delavstva. V predlog novele zakona ni vključena niti naša minimalna zahteva, to je nastavek za sklenitev kolektivne pogodbe dejavnosti, kar nam je osebno obljubil minister na pogajanjih ob stavki 25. maja letos. Ponavljamo, kolektivna pogodba dejavnosti ne bi koristila samo osebnim asistentom, ampak tudi uporabnikom in izvajalcem. Osredotočenost zgolj na finančno vzdržnost stroškov bo imela škodljive posledice, o čemer smo že velikokrat pisali in posebej poudarili tudi v Stališču ZSSS, SSS in SOA k predlogu zakona o osebni asistenci. Prav tako še vedno čakamo na delovnopravno nesporen način za nadzor nad dejansko opravljenimi urami osebne asistence; evidentiranje delavcev z aplikacijo Osebna asistenca je namreč še vedno problematično.

Kaj pravijo osebne asistentke in asistenti?

Ker pa v SOA ne želimo biti zgolj abstraktni, smo člane in članice sindikata v zadnjih dneh povprašali, s katerimi težavami se soočajo na delovnem mestu oz. pri svojem delu.

Poizvedba je potrdila, da smo osebni asistenti pogosto izpostavljeni običajnim kršitvam delavskih upravičenj, kot so enostransko določanje standardov, pravic in obveznosti (plač in drugih delov plačila za delo, dopustov, delovnega časa …). Nemalokrat nam samovoljno »odrejajo« dopuste. Izvajalcem in uporabnikom pogosto ni mar za varnost in zdravje pri delu; da je to področje popolnoma spregledalo tudi pristojno ministrstvo, pa prinaša dodatno razočaranje. Za konkretno delo se kljub zahtevnosti in specifičnosti usposabljamo tako rekoč sproti, le redko je usposabljanje dovolj oprijemljivo in konkretno, da bi lahko svoje delo opravljali varno in zdravo. V SOA smo prepričani, da bo osebna asistenca kmalu doživela popoln kolaps, če se ti problemi ne bodo sistemsko rešili (npr. s standardi in normativi dejavnosti in kolektivno pogodbo dejavnosti).

Naj zapisano podkrepimo še s konkretnim primerom zaposlovalca Zavod MOČ Asistenca. Ta osebne asistentke in asistente brez dovoljšnega usposabljanja vrže na delovišče, delajo brez pogodbe o zaposlitvi in prijave v socialna zavarovanja, odgovorni so neodzivni, delavcem ne zagotavljajo dela in ne izplačujejo zasluženega plačila, ne izdajo plačilnih list … Tega zaposlovalca smo v začetku oktobra prijavili na inšpektorat za delo, o nepravilnostih smo obvestili ministrstvo, a je njihova neodzivnost vzorčen primer obravnave osebnih asistentk in asistentov.

Zahteve Sindikata osebne asistence

  1. Osebna asistenca se naj prenese v javni sektor.
  2. Vzpostavijo naj se standardi in normativi za delo osebnih asistentov.
  3. Pripraviti in sprejeti se mora kolektivno pogodbo za dejavnost osebne asistence.
  4. Opraviti se morajo ocene tveganja dela osebnih asistentov.
  5. Uvede se naj obvezno predhodno izobraževanje in pridobitev licence za izvajanje poklica osebnega asistenta.
  6. Odpravijo naj se vse v imenu “finančne vzdržnosti” odvzete pravice.
  7. Ministrstvo in inšpekcijska služba naj povečata nadzor izpolnjevanja minimalnih standardov za izvajanje osebne asistence in sankcioniranje tistih, ki teh standardov ne dosegajo.
  8. Določi naj se zakonska razmejitev med sistemoma osebne asistence in dolgotrajne oskrbe
  9. Poiskati se mora delovnopravno nesporen način nadzora nad dejansko opravljenimi urami osebne asistence.
  10. Zakonodajalec se mora pri priprave zakonodaje, ki sistemsko ureja osebno asistenco, zavedati, da so delodajalci izvajalci osebne asistence in ne uporabniki ter da morajo breme socialne stiske uporabnikov reševati pristojni centri za socialno del in ne osebni asistenti.

Več kot očitno je, da ministrstvu in zaposlovalcem ni mar za dobrobit delavstva, posledično pa tudi ne za dobrobit uporabnikov. Vendar glede na to, koliko retorične pozornosti na pristojnem ministrstvu namenjajo osebni asistenci in hendikepiranim, v sindikatu vztrajamo pri zahtevi po odgovornem ravnanju odgovornih.

Seveda pa je na nas, delavstvu, da zahtevamo izboljšanje svojega položaja. Ne bomo dopustili, da o nas odločajo politične elite in kapital. Sporočamo jim, kot smo jim že na začetku sindikalnega združevanja osebnih asistentov in asistentk: »Nič o nas brez nas!«

Sindikat osebne asistence in Svobodni sindikat Slovenije

Sindikat osebne asistence opozoril na kršenje pravic in nižanje standardov osebne asistence

Stavka, protestni shod, skupščina – V Sindikatu osebne asistence v četrtek, 25. maja, stavkajo za boljši jutri

 

Share