Tokrat triurna prekinitev dela! Stopnjevanje sindikalnih aktivnostih sindikata dostavljavcev

26. 5. 2023

Danes poteka druga prekinitev dela oziroma stavka dostavljavk in dostavljavcev hrane, ki opravljajo delo za platformi Wolt in Glovo ter delujejo znotraj sindikata dostavljavcev, ki je del Sindikata Mladi plus. Po neuspešnem pozivu obema spletnima platformama h kolektivnim pogajanjem in sklenitvi kolektivne pogodbe, s katero bi trajno in sistemsko uredili položaj dostavljavk in dostavljavcev v Sloveniji, ki delajo v izredno slabih, nestabilnih pogojih, je 12. maja med 11:00 in 13:00 že potekala prva opozorilna stavka sindikata dostavljavcev, pri kateri je sodelovalo več kot 100 dostavljavk in dostavljavcev. Ker tudi po njej Wolt in Glovo ne želita pristopiti h kolektivnim pogajanjem s sindikatom in se lotiti sistemskega urejanja položaja dostavljavcev in dostavljavk, danes poteka druga opozorilna stavka oziroma prekinitev dela, ki bo trajala od 11:00 do 14:00. Zahteva, kot sporočajo iz sindikata dostavljavcev, ostaja ista: pristop h kolektivnim pogajanjem.

Dostavljavci in dostavljavke so se povezali v sindikat, ker so pogoji njihovega dela izredno slabi, plačilo za opravljeno delo pa vedno nižje. V razmerju do Wolta in Glova so kljub t. i. partnerskemu sodelovanju v podrejenem položaju, saj lahko Wolt in Glovo enostransko spreminjata podpisane pogodbe in s tem enostransko vplivata na višino plačila za njihovo delo in druge pogoje dela, opozarjajo v sindikatu dostavljavcev. Poleg slabih pogojev, nižanja plačila in enostranskega poseganja v ključena aspekte njihovega dela, je bil povod za sindikalno organiziranje dostavljavcev tudi neupoštevanje njihovih pripomb. Wolt in Glovo sta namreč imela več manjših sestankov z dostavljavci, ampak na njih niso želeli razpravljati o ključnih in perečih težavah, s katerimi se dostavljavci soočajo, nikoli niso sklenili nobenega dogovora za izboljšanje položaja. Ti pogovori torej niso imeli nobenega učinka na višino plačila ali pogoje dela. Zaradi vsega naštetega so se dostavljavci in dostavljavke tudi začeli sindikalno organizirati in zahtevati sklenitev podjetniških kolektivnih pogodb z obema podjetjema, saj želijo svoj položaj urediti sistemsko in trajno. »Delo opravljamo tudi 12 ali več ur na dan, 6 ali 7 dni v tednu, v vseh vremenskih razmerah, ob vikendih in praznikih. Naše plačilo je izredno nestabilno, z zadnjo spremembo plačilnega sistema pa so se naši prihodki za enako opravljeno delo zmanjšali med 20, nekaterim celo do 30 odstotkov. Wolt in Glovo redno izpostavljata, da sta pripravljena na pogovore z vsemi, kar očitno ne drži, saj se s sindikatom dostavljavcev še vedno ne želijo sestati. Sestanki z njimi, ki smo jih imeli dostavljavci mimo sindikata, so bili popolnoma brezplodni. Namesto, da bi se pogovarjali o res perečih težavah, kot je na primer višina plačila, so jih zanimali le potencialni kozmetični popravki, na primer komunikacija s podporno službo. Zato jih pozivamo, naj pristopijo h kolektivnim pogajanjem z našim sindikatom in s tem dokažejo, da so res pripravljeni ne samo na neučinkovite pogovore, ampak tudi urejanje našega položaja,« pa ob tem izpostavlja ena od dostavljavk za Wolt, ki je želela ostati anonimna.

Pravna podlaga obstaja

»Ob koncu želimo opozoriti še na to, da navedbe Wolta in Glova, da ne obstaja pravna podlaga za sklepanje kolektivnih pogodb, ne držijo. Tega jim ne preprečuje nobena nacionalna ali evropska zakonodaja, ravno obratno. Kot smo navedli ob prvi opozorilni stavki dostavljavk in dostavljavcev, nacionalni in evropski pravni akti omogočajo kolektivna pogajanja in sklepanje kolektivnih dogovorov tudi za samozaposlene in, v Sloveniji, študente delavce. Temu pritrjuje tudi Evropska konfederacija sindikatov, ki je ob prvi opozorilni stavki izrazila polno podporo našim aktivnostim ter Wolt in Glovo v Sloveniji pozvala, da pristopijo h kolektivnim pogajanjem s sindikatom. Če bi na strani Wolta in Glova resnično obstajal interes za ureditev položaja dostavljavk in dostavljavcev, kot v izjavah javnosti stalno izpostavljajo, bi pristopili k pogajanjem in sklenitvi podjetniške kolektivne pogodbe,« ob današnji stavki še poudarjajo v sindikatu dostavljavcev.

Za mnenje glede (ne)obstoja pravne podlage za sindikalno organiziranje in sklepanje kolektivnih dogovorov za dostavljavce, ki delo opravljajo kot samozaposleni, so se v sindikatu dostavljavcev obrnili tudi na ministrstvo za delo, ki je pritrdilo njihovi interpretaciji pravnega okvira. Ministrstvo je namreč pojasnilo, »da ni zakonskih zadržkov, da se ob upoštevanju svobodne volje posameznega delodajalca in predstavnikov dostavljavcev, sklepa (podjetniška) kolektivna pogodba, v kateri bi se stranki svobodno dogovorili za vsebine, ki bi bile predmet urejanja določenih vidikov razmerij med strankama

Pri tem velja omeniti tudi, da so stavkovne zahteve sindikata dostavljavcev podprli tudi številni sindikati iz družine ZSSS.

Če Wolt in Glovo še naprej ne bosta pristopila h kolektivnim pogajanjem, pa bodo v sindikatu stopnjevali sindikalne aktivnosti.

Share