Sindikat delavcev prometa in zvez napoveduje terensko akcijo na avtocestnem križu

27. 8. 2019

Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) nadaljuje z lani začeto terensko akcijo informiranja, osveščanja in seznanjanja delavcev s pravicami iz delovnega razmerja.

»Že vrsto let opozarjamo na slabe delovne pogoje, v katerih delajo vozniki tovornjakov. Soočajo se z dolgimi delovniki, plačili na kilometer in drugimi nepoštenimi poslovnimi praksami,nadrejeni pa jih velikokrat prisilijo tudi v izigravanje predpisov o odmorih in počitkih. Da je res tako, dokazujejo tudi izsledki inšpekcijskih služb, ki ob pregledih redno ugotavljajo večje število kršitev delovnih pravic«, sporočajo iz sindikata. »Prepričani smo, da bodo potrebne spremembe prišle z večjo ravnijo zavedanja med vozniki o njihovih pravica. Še posebej se neznanje in strah pred delodajalcem kaže pri tujih zaposlenih, ki so odvisni od delovnega dovoljenja. Zato je naša stalna naloga osveščanje voznikov na terenu in neposredno svetovanje posameznikom,« še dodajajo.

SDPZ bo nadaljeval z izvajanjem terenske akcije med vozniki tovornih vozil, in sicer v obliki informiranja, osveščanja in seznanjanja delavcev s pravicami iz delovnega razmerja. Na terenu, na počivališčih, kjer vozniki tovornjakov opravljajo svoj počitek, bo sindikat pristopil k delavcem na pogovor na štiri oči, saj vozniki zaradi stalnega dela v tujini in hudega tempa običajno nimajo časa prihajati na uradne ure pisarn v mestnih središčih. To bo tudi priložnost, da se sindikat predstavi, informiranje in navezovanje stikov pa je dobra popotnica za okrepljeno sindikalno delovanje v cestno tovornem prometu.

Terenska akcija bo potekala v dneh od 27. avgusta do 1. septembra, in sicer ob večjih počivališčih na avtocestnem križu (27. avgust: Štajerska, 28. avgust: Ljubljana z okolico, 29. avgust: Primorska, 30. avgust: Dolenjska, 1. september: Gorenjska), kjer bodo predstavniki in predstavnice sindikata SDPZ tudi na voljo za pravno svetovanje. Med drugim so pripravili krajše brošure z osnovnimi informacijami o zaposlovanju in delu v Sloveniji.

Če vas zanimajo delovne razmere voznikov tovornjakov in bi želeli videti, kako poteka delo na terenu, ste vabljeni, da se sindikatu pridružite jutri, 28. avgusta, na počivališču Barje, smer Primorska, ob 14:00. Če bi vam bolj ustrezala druga lokacija ali termin, pokličite na 064 250 854 (Tanja Krstova).

Vse dodatne informacije o akciji najdete tukaj: Akcija Sindikata delavcev prometa in zvez/tovorni promet.

Share