Trideset let aktivizma sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije

23. 6. 2020

Praznik dela je lahko tudi junija, so si rekli v Sindikatu kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije (KNG) in slavnostno sejo ob 30-letnici svojega obstoja zaznamovali v teh dneh.

Medse so aktivni sindikalisti tokrat povabili tudi nekaj ključnih akterjev ustanovitve tega sindikata pred 30 leti. Slovesnosti sta se pridružila tudi prvi sekretar Franjo Krsnik in član predsedstva Brane Bambič, prišel pa je tudi Tine Debelak, ki je skupaj s KNG več kot 20 let krojil usodo socialnega dialoga in sklepanja kolektivnih pogodb v dejavnosti nekovin.

Predsednik KNG Bogdan Ledinek je kratek nagovor aktualiziral: »Maske, ki so nam jih vsilili, ne pomenijo, da ne smemo nič govoriti. Tudi tako smo lahko zelo glasni in upam, da bomo naš glas še dvignili in se z velikim občutkom za pravice borili še naprej

Nagradili so zaslužne

Plaketo so v KNG namenili zelo aktivnemu in dobro organiziranemu sindikatu družbe Henkel Maribor, ki ga vodi Anita Manček. Pri svojem delu so se srečali s tujim lastnikom, s predstavniki katerega vodijo zgleden socialni dialog. Sklenjeno imajo podjetniško kolektivno pogodbo, s katero se sproti dogovarjajo o politiki plač, dobro sodelujejo tudi s svetom delavcev na ravni koncerna in so prisotni v številnih sindikalnih akcijah na ravni dejavnosti.

Priznanja je prejelo devet sindikalist in sindikalistov, ki s svojim delom veliko prispevajo k večanju pravic delavk in delavcev in k ugledu sindikata.

Franc Alič je priznanje prejel kot nekdanji član in dolgoletni predsednik sindikata Knauf Insulation iz Škofje Loke. Zaradi boja za delavske pravice je prestal ogromno, so ugotovili v KNG, od groženj z odpovedjo delovnega razmerja do tega, da je odpoved že dejansko prejel. Poleg tega je zaradi sindikalnega boja žrtvoval tudi marsikatero napredovanje in dober položaj v svojem podjetju. Boril pa se ni le za svoje člane. Opozarjal je tudi na izkoriščanje delavcev, ki so delali v Knauf Insulationu, ampak tam niso bili zaposleni. V praksi je torej uresničeval eno izmed glavnih načel sindikalizma, da se je treba vključevati v delavski boj in se boriti za vse delavce, ne le za svoje člane. Pri tem je bil tudi uspešen, saj je eden redkih sindikalistov, ki je pridobil zaupanje agencijskih, migrantskih in prekarnih delavcev in jih celo včlanil v svoj sindikat.

Tatjana Avsenik, sindikalistka že vso svojo delovno dobo, zaposlena v novomeški družbi Krka, je priznanje prejela kot vsestransko aktivna sindikalistka, ki se je še posebej angažirala na področju varnosti in zdravja pri delu.

Franjo Krsnik, prvi sekretar KNG: »Smo prvi sindikat v ZSSS, ki smo 26. junija imeli podpisano kolektivno pogodbo. Ta je bila posebnost tudi zaradi tega, ker je združila tri dejavnosti: kemijo, nekovine in gumarstvo. Sklenili smo tri tarifne priloge. […] Delodajalci danes bolj jemljejo kot dajejo. […] Pomembno je, da delavec čuti, da je subjekt, ne pa da je nek odpadni stol, ki ni več za nobeno uporabo.« Foto M. M.

Štefka Gabrovec,
zaposlena v Melaminu Kočevje, je članica KNG že od same ustanovitve sindikata podjetja leta 1991. V letih upadanja članstva je poskrbela za moralno držo sindikata, so ugotovili v KNG in dodali, da je s svojo prepričljivostjo in vztrajnostjo pri vodstvu vedno izposlovala denarna sredstva za najmlajše in kakšne dodatne ugodnosti za zaposlene, nekaj časa je delovala tudi v izvršnem odboru sindikata.

Priznanje je prejela tudi Jolanda Lašič, zaposlena v Območni organizaciji ZSSS Podravja in Koroške, ki opravlja delo sekretarke območnega odbora Sindikata KNG Slovenije za Podravje, Koroško in Pomurje. »Svoje nove zadolžitve opravlja strokovno, učinkovito in zavzeto, pa tudi z veliko veselja in zadovoljstva, saj ji je všeč neposreden aktiven stik s predsedniki sindikatov družb in drugimi sindikalisti pri reševanju težav in konfliktov. Vedno dobre volje, pripravljena pomagati, vedno na razpolago, ko jo potrebuješ,« pravijo v KNG, kjer so ji za njeno nesebično pomoč in podporo zelo hvaležni.

Dolgoletni član Sindikata KNG Dušan Mestinšek, zaposlen v Cinkarni Celje, je član republiškega odbora, pogajalske skupine za kolektivno pogodbo kemije. Odlikujejo ga vztrajnost, poštenost, odgovornost, predvsem pa ljubezen do sindikalnega dela in trud za dobre odnose med svetom delavcev, kulturni dialog, posluh za solidarnost in velika mera strpnosti tudi v težkih trenutkih.

Nada Oblak, zaposlena v družbi Trelleborg Slovenija Kranj, je sindikalna zaupnica že vrsto let. Vedno je pripravljena pomagati, spodbujati svoje sodelavce, se zanje zavzeti in v njihovo dobro zastaviti tudi svojo besedo.

Tudi Zoran Pagon  je bil dolgo vrsto let sindikalni zaupnik v škofjeloški družbi Knauf Insulation. Bil je eden izmed glavnih sindikalistov v tem podjetju, opora predsedniku sindikata in zato eden najbolj zaslužnih za to, da se kljub težkim časom, med drugim, ko je bila družba Knauf Insulation prodana tujcem, raven delavskih pravic tam ni znižala.

Anita Manček, predsednica KNG družbe Henkel: »Ženske imamo hrbtenico, ne pravim, da je moški nimajo, ampak glede na to, da se moramo za nekatere stvari posebej boriti, sem zelo ponosna, da sem ženska. Ta plaketa ni le odraz mojega dela


Jasmina Ružnič
, zaposlena v Heliosu Domžale, je v sindikalnem gibanju aktivna že več desetletij, praktično vso svojo delovno dobo. Vsa leta članstva ponuja svoje strokovno znanje, prostovoljno delo, predvsem pa svoj srčen in pozitiven pristop k reševanju problemov. Je prostovoljka in aktivistka, ki pomaga iskati rešitve v dialogu z delodajalci.

Dolgoletna članica in sindikalna zaupnica sindikata KNG Sava Marinka Vinko, zaposlena v poslovni enoti Trelleborg Slovenija na Ptuju, se je srečala z raznimi optimizacijami, reorganizacijami in zapiranjem delov proizvodnje. Pri tem je vedno prisluhnila vsem težavam zaposlenih in se postavila zanje pri vodstvu.

Po daljšem času so prijetno in koristno druženje v KNG zaključili s številnimi izmenjavami mnenj.

Mojca Matoz

Delavska enotnost

To besedilo je izšlo v najnovejši, drugi junijski številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS. In edinega rednega periodičnega delavskega časopisa, ki nepretrgoma izhaja že 78 let, od novembra 1942. Ter nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Na Delavsko enotnost se lahko naročite tukaj. Berite, da boste vedeli!

Share