Tudi Evropski ekonomsko-socialni odbor izjemno zaskrbljen nad ravnjo socialnega dialoga v Sloveniji: vlado poziva k upoštevanju socialnih partnerjev

12. 2. 2021

Po tem, ko sta pretekli teden na zaskrbljujoče stanje glede socialnega dialoga v Sloveniji že opozorili Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in Evropska federacija sindikatov (ETUF), tokrat na to v pismu opozarja tudi Evropski ekonomsko-socialni odbor, svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo predstavniki socialnih partnerjev in drugih interesnih skupin.

V pismu izražajo svojo globoko zaskrbljenost nad stanjem socialnega dialoga in opozarjajo pred odločitvami vlade in državnega zbora, ki sta v zadnjem času sprejela vrsto odločitev, ki bodo imele dolgotrajni vpliv na ekonomsko-socialni položaj zaposlenih.

Socialni dialog pomeni aktivno sodelovanje socialnih partnerjev

Kot sporočajo, so bili v Sloveniji opazni dosedanji pozitivni učinki uspešnega socialnega dialoga. Vlada in državni zbor pa sta v zadnjem času sprejela vrsto odločitev, kjer ni prišlo do ustrezne vključitve socialnih partnerjev pri oblikovanju politik v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Opozarjajo, da aktivna vključitev socialnih partnerjev ne pomeni samo njihovo seznanjanje z ukrepi, ampak tudi sodelovanje pri njihovem razvijanju: »Navsezadnje je Evropska unija zavezana k spoštovanju socialnega dialoga in prepoznavanju aktivne vloge socialnih partnerjev, delodajalcev in zaposlenih

Socialnega dialoga se ne more obiti

»V Sloveniji so bili opazni dosedanji učinki uspešnega socialnega dialoga. Socialnega dialoga se ne more kar obiti. Socialni partnerji morajo biti pravočasno in s konstruktivnim dialogom pozvani k skupnem oblikovanju in implementaciji politik,« opozarjajo v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. Kot so zapisali, je zadnjih treh desetletjih socialni dialog v Sloveniji prvenstveno potekal v okviru ekonomsko-socialnega sveta (ESS), tripartitnega organa, kjer sodelujejo socialni partnerji in Vlada Republike Slovenije. »ESS je bil prostor razprav, pogajanj in skupnih zakonodajnih predlogov, strateških dokumentov, socialnih sporazumov in ostalih bistvenih odločitev povezanih z družbo, predvsem v povezavi z družbenoekonomskim področjem. Socialni dialog je z leti postopno napredoval in krepil medsebojno zaupanje med socialnimi partnerji

Vlada pozivajo k vrnitvi k načelom socialnega dialoga, ki so v veljavi na ravni EU

»Enostransko spreminjanje in nespoštovanje sprejetih pravil delovanja ekonomsko-socialnega sveta se ne sklada z osnovnimi načeli socialnega dialoga, ki so v veljavi na ravni EU,« sporočajo in dodajajo: »Da bi pred prihodnjim slovenskim predsedovanjem EU to preprečili, izražamo polno podporo socialnemu dialogu in pozivamo slovensko vlado, da se vrne k tridesetletni tradiciji aktivnega vključevanja socialnih partnerjev pri tematikah povezanih s trgom dela in socialnimi zadevami, kar bo najbolj koristilo vaši državi in njeni delovni sili,« še med drugim sporočajo iz Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Share