Upokojevanje in pokojnine v letu 2020

13. 1. 2020

Spletna rubrika ZSSS svetuje je namenjena odgovorom na najrazličnejša vprašanja, težave, stiske ipd., povezane s svetom dela. Sprašujete lahko tudi vi: pišite nam (glej spodaj) in pomagali vam bomo.

V letu 2020 v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja v celoti potečejo prehodna obdobja, v katerih sta se dvigovali pokojninska doba in starost za starostno upokojitev, kar pomeni, da bodo tako za ženske kot za moške v celoti veljali pogoji po ZPIZ-2. Spremembe pa prinaša tudi konec novembra 2019 v državnem zboru sprejeta novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G).

Uveljavitev pravice do starostne pokojnine v letu 2020

Pogoje za pravico do starostne pokojnine pridobi v letu 2020 zavarovanec (moški in ženska) pri starosti 65 let, če ima dopolnjenih najmanj 15 let zavarovalne dobe oziroma pri starosti 60 let, če ima dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine se lahko znižajo:

  • zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti (določeni so pogoji in roki);
  • zaradi služenja obveznega vojaškega roka (pod določenimi pogoji) za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja;
  • vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti – velja za tiste, ki so že dopolnili 40 let pokojninske dobe brez dokupa, niso pa še stari 60 let. V tem primeru se lahko zniža starost največ do dopolnjenih 57 let za žensko in 58 let za moškega.

Pravica do predčasne pokojnine

Pogoji za priznanje pravice do predčasne pokojnine v letu 2020 ostajajo enaki, kot so veljali v letu 2019, kar pomeni, da mora zavarovanec (moški in ženska) dopolniti 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe.

Odmerni odstotek in ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa

Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe za ženske bo v letu 2020 znašal 63,5 odstotka pokojninske osnove. Za moške je predviden postopen dvig odmernih odstotkov na 63,5 odstotka v šestletnem prehodnem obdobju. Prav tako se bodo dvignili tudi odmerni odstotki za dobo, krajšo od 40 let, in za odmero nadomestila iz invalidskega zavarovanja ter vdovska in družinska pokojnina, najnižja pokojnina, najnižja pokojnina za ožji obseg.

Novost v zvezi z odmero pokojnine je tudi možnost priznanja dodatnega odmernega odstotka za otroke, pri čemer se bo zavarovanec moral odločiti za eno izmed možnosti uveljavljanja otrok.

Drugače je urejeno tudi ugodnejše vrednotenje dodatnih let ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev, in sicer se bodo dodatna tri leta vrednotila v višini 3 odstotkov letno oziroma dodatna polovica leta v višini 1,5 odstotka, in to ne zgolj za tiste, ki bodo svojo aktivnost podaljševali, temveč tudi za tiste, ki se bodo ob izpolnjevanju enakih pogojev reaktivirali.

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Dvojni status

Poleg višjih odmernih odstotkov se s 1. 1. 2020 uveljavi tudi prilagojena ureditev možnosti kombiniranja statusa aktivnosti s statusom upokojenca. Spreminja se ureditev prejemanja dela pokojnine ob hkratnem podaljševanju aktivnosti v polnem obsegu. Posamezniki, ki bodo izpolnjevali pogoje za predčasno upokojitev, do izplačila dela pokojnine ne bodo več upravičeni. Izjema so tisti zavarovanci, ki ta del prejemajo skladno z veljavno zakonodajo, saj je zanje predvidena posebna prehodna ureditev. Zavarovanci ali pa upokojenci, ki bodo obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni čas in bodo izpolnjevali pogoje za starostno upokojitev, pa bodo lahko podali zahtevo za izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine, ki se jim bo lahko izplačevala tri leta, kasneje pa se jim bo izplačevalo 20 % starostne pokojnine.

Uživalcem 20-odstotne starostne pokojnine, ki jim je bila ta pravica priznana pred 1. 1. 2020 in bodo nadaljevali delo, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) po uradni dolžnosti del starostne pokojnine preračunal na 40 odstotkov starostne pokojnine. Prav tako bo Zpiz po uradni dolžnosti preveril, ali uživalci dela predčasne pokojnine izpolnjujejo pogoje za odmero dela pokojnine v višini 40 odstotkov starostne, ter izdal ustrezno odločbo.

Popolna novost je ureditev, ki poleg polne vključitve v zavarovanje stimulira tudi obvezno vključitev v obvezno zavarovanje za krajši delovni oziroma zavarovalni čas, vendar najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko. Tudi tak posameznik bo poleg delne pokojnine oziroma sorazmernega dela pokojnine upravičen do izplačila sorazmernega dela 40 odstotkov starostne pokojnine.

Uskladitev pokojnin

Redna uskladitev pokojnin bo izvedena skladno s 105. in 106. členom ZPIZ-2 z izplačilom februarske pokojnine. Izražena bo v odstotku, ki ga bo ugotovil in objavil svet Zpiza (predvidoma okrog 3,5 %).

Izredna uskladitev pokojnin v letu 2020 bo skladno s 6. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju ter izredni uskladitvi pokojnin izvedena v decembru 2020 in bo znašala 6,5 evra za vse upokojence enako ne glede na višino pokojnine, pod pogojem, da bo gospodarska rast za leto 2019 presegla 2,5 % BDP. Tu je treba povedati, da Sindikat upokojencev Slovenije (Sus) in ZSSS pričakujeta drugačno, za upokojence ugodnejšo uskladitev (več v pismu Susa ob dnevu človekovih pravic, objavljenem na spletni strani ZSSS).

Zagotovljena pokojnina za polno pokojninsko dobo

Znesek zagotovljene pokojnine za polno pokojninsko dobo z upoštevano izredno uskladitvijo, ki bo izvedena pri decembrskem izplačilu pokojnin, bo znašal 538,52 evra (december 2019), za leto 2020 pa bo znesek znan po ugotovitvi višine odstotka redne uskladitve pokojnin.

Po zapisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priredila Mojca Matoz

 

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Dodatno branje:

Pokojnine in dostojna starost: Napovedi so pogosto preveč črnoglede

Razmišljamo o dostojni starosti – Prehod v upokojitev naj bo dostojen

Pišemo o dostojni starosti: kaj pomeni pokojninska vrzel med spoloma?

Share