Urediti primerno karierno napredovanje za vse – Poziv sindikata VIR

15. 1. 2020

Objavljamo poziv Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR), ki je nastal ob preoblikovanju kariernega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju:

V Sindikatu delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR) z veseljem pozdravljamo izboljšanje sistema plač za poklic učitelja, za šolstvo enega ključnih poklicev.

Redno in vztrajno opozarjamo na vse problematične vidike sistema kariernega napredovanja v celotnem šolstvu, zaradi zahtevnosti in kompleksnosti dela, ki vztrajno naraščata za vse delavce v šolstvu (učitelje, vzgojitelje, pomočnike vzgojiteljev, svetovalne delavce ternenazadnje, kot ključno skupino, ki je podplačana, plačno skupino J). V sindikatu VIR od Vlade Republike Slovenije in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) zahtevamo, da nemudoma in v celoti uredi primerno karierno napredovanje za vse delavce in delavke v šolstvu.

V sindikatu Vir zato podpiramo in pozdravljamo 8. 1. 2020 podpisan Dogovor o izvrševanju stavkovnega sporazuma o prenovi kariernega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki bo omogočil lažje napredovanje učiteljev v najvišji naziv in predstavljal podlago za uvedbo dodatnega naziva v tej dejavnosti. Tako je bil storjen korak v pravo smer. Enako je potrebno nemudoma in v celoti storiti za vse poklice, ki sestavljajo šolstvo.

S tem postopek izboljšanja sistema napredovanj torej nikakor še ne more biti zaključen. Še posebej izpostavljamo delovno mesto vzgojitelja, ki je bil do zdaj izenačen z delovnim mestom učitelj, ter še vedno sramotno podplačano plačno skupino J (zlasti poslovni tajnik, tajnik, računovodja, visokošolski knjižničarji in bibliotekarji pa tudi pomočnik vzgojitelja), ki jim napredovanje v nazive niti ni omogočeno.

Pozivamo Vlado Republike Slovenije in MIZŠ, da čim hitreje omogočita uvedbo novega naziva tudi za ostale poklice ter razmislita o možnosti napredovanja v nazive tudi za nekatere poklice, ki so zdaj iz njih izključeni.

Javni sektor, katerega ključni del predstavlja sektor vzgoje in izobraževanja, če želimo kot družba napredovati, temelji na solidarnosti in kakovostnih storitvah. Javni uslužbenci so tisti, ki gradijo in vzpostavljajo sistem javnega, dostopnega in kvalitetnega vzgojnega in izobraževalnega sistema, saj redno sledijo novostim in razvoju svojega poklica, se usposabljajo, napredujejo in prevzemajo vse težja bremena zaradi kompleksnosti družbe v kateri živimo. Prav je, da sistem to prepozna in po transparentnih in načelih enakosti ter solidarnosti tudi nagradi vse, ki k tej kakovosti tudi vsakodnevno prispevajo.

Poziv sindikata VIR je v celoti mogoče prebrati tudi tukaj.

Share