Ministrstvo za zdravje spreminja zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, napada socialno državo in omejuje glas delavstva!

8. 7. 2021

Minister za zdravje je 7. julija določil besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in ga poslal v javno obravnavo, ki bo potekala do 6. avgusta 2021.

Namen predloga zakona je evidentno izločitev sindikatov kot reprezentativnih predstavnikov delavk in delavcev – aktivnih zavarovancev obveznega zdravstvenega zavarovanja – iz organov upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Namen je tudi omejitev avtonomije ZZZS na račun javnega interesa dostopnosti zdravstvenega varstva iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Ne le, da predlog zakona ukinja 45-člansko skupščino in upravni odbor ZZZS ter ju nadomešča z enajstčlanskim Svetom ZZZS! V sestavi predlaganega Sveta ZZZS celo ni določenega niti enega predstavnika delavcev kot aktivnih zavarovancev, čeprav njihovi prispevki predstavljajo polovico vseh zbranih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje.  Letno poročilo ZZZS namreč kaže, da so prispevki zaposlenih delavcev v letu 2020 zanašali 1,123 milijarde evrov, prispevki samozaposlenih 132 milijonov in prispevki delodajalcev 1,254 milijarde evrov, medtem ko so druge kategorije zavarovancev prispevale 70 milijonov evrov. Ti podatki kažejo, da v zdravstvenem zavarovanju prav delavski prispevki omogočajo solidarnost, ki vsem prebivalcem zagotavlja dostopnost zdravstvenega varstva po potrebah – ne glede na obseg vplačanih prispevkov. Ne le slovenska, tudi tradicija v EU je, da s sredstvi, zbranimi s prispevki, upravljajo reprezentativni predstavniki plačevalcev prispevkov. V Sloveniji v skladu s predpisi že od leta 1992 prav reprezentativni sindikati na ravni države zastopamo interese aktivnih zavarovancev. Dosedanja ureditev je zagotavljala sodelovanje vsem reprezentativnim sindikalnim centralam. Predlog zakona določa, da naj bi delodajalske organizacije ohranile dve mesti v predlaganem Svetu ZZZS, kar pomeni, da v organu upravljanja ne bo dovolj mest za vse reprezentativne delodajalske organizacije, čeprav zastopajo plačevalce druge polovice prispevkov.

Predlog zakona pa dodatno prinaša tudi omejitev avtonomije ZZZS, saj bo minister za zdravje lahko zadržal izvršitev vsakega predlaganega sklepa Sveta ZZZS, če bo menil, da ni v skladu z njegovo politiko.

Predlagani zakon na nezaslišan način prekinja tridesetletno tradicijo, da z vplačanimi prispevki upravljajo njihovi vplačevalci, omejuje demokracijo in prinaša diktat močnejšega. Posledice pa bomo zelo hitro občutili vsi. Predlog zakona je namreč napoved izvotlitve socialne države in uveljavljanja – z vladnim blagoslovom – zasebnega poslovnega interesa nad javnim v zdravstvenem varstvu.

Lučka Böhm,

predsednica Skupščine ZZZS in izvršna sekretarka ZSSS

Share