Vloge, naloge in odgovornosti za varnost in zdravje pri delu v podjetju/organizaciji

23. 5. 2019

Namen seminarja:

Varnost in zdravje pri delu je še vedno obrobna tema v podjetjih/organizacijah. Navedbe v poročilih Inšpektorata za delo v RS že več leč kažejo, da je stanje nespodbudno, celo zaskrbljujoče.  Ni vsa krivda za to na delodajalcih, pač pa tudi na delodajalčevih službah za varnost in zdravje pri delu (strokovnem delavcu za varnost pri delu in izvajalcu medicine dela) in tudi na delavcih in njihovih predstavnikih (sindikatu, svetu delavcev), ki jim je to področje nepoznano in se zato ne vključujejo, niti takrat, ko bi se zares morali in imajo to pravico. Ambicija ZSSS je opolnomočiti in spodbuditi sindikalne zaupnike in svete delavcev k aktivnostim na tem področju. Raziskave namreč kažejo, da je kultura varnostni in zdravja pri delu precej višja v tistih podjetjih/organizacijah, kjer je aktiven sindikat in/ali sveta delavcev. Sindikati in sveti delavcev praviloma ne poznajo (svojih) vlog, nalog in pristojnosti v sistemu varnosti in zdravja pri delu. V ta namen smo za njih pripravili seminar, ki jih bo s tem seznanil.

Predavateljica:
Katja Gorišek

Termin:
Celje, 23. maj 2019

Kotizacija:
Ker seminar izvajamo v tednu vseživljenjskega učenja, je tokrat brezplačen.

Razpis seminarja

Prijavni obrazec

Urnik

Share