ZSSS izobražuje: predstavljamo serijo webinarjev ob svetovnem dnevu človekovih pravic

17. 12. 2020

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije pripravlja v okviru svoje Sindikalne akademije serijo webinarjev oziroma krajših spletnih seminarjev o različnih aktualnih temah.

Spregovoriti želimo o delavskih pravicah in psihosocialnih tveganjih v času bolezni covid-19 ter o minimalni plači in o delu ter plačah v času izbruha novega koronavirusa.

Webinarji bodo trajali od 50 do 60 minut (vključno z vprašanji udeleženk in udeležencev), potekali bodo prek aplikacije Microsoft Teams in bodo po predhodni prijavi brezplačno dostopni širši javnosti (članom in nečlanom).

Vabljeni!

Urnik

Datum Ura Tema Predavatelji
10. 12. 2020 16:30 DELAVSKE PRAVICE = ČLOVEKOVE PRAVICE Matija Drmota, Andrej Zorko, Laura Weber
14. 12. 2020 13:30 PSIHOSOCIALNA TVEGANJA Patricija Vidonja, Katja Gorišek
15. 12. 2020 16:30 DELO V ČASU BOLEZNI COVID-19 Irena Štamfelj, Tanja Krstova
16. 12. 2020 16:30 PLAČE V ČASU COVID-19 Jolanda Lašič, Maša Gregorčič
17. 12. 2020 13:30 MINIMALNA PLAČA Irena Vidic, Lidija Jerkič

 

Prijava

Prijavite se lahko prek spletnega obrazca, dostopnega na tej povezavi.


O čem bo tekla beseda?

Četrtek, 10. december, ob 16:30: Delavske pravice = človekove pravice

»To je moja pravica!« Verjetno smo že vsi kdaj izrekli ta stavek, toda ali resnično poznamo pravne podlage, ki nam dajejo določene pravice, na katere se sklicujemo? Na webinarju bomo spregovorili o splošni deklaraciji človekovih pravic, in sicer s poudarkom na delavskih pravicah, pa o njenem vplivu na drugo zakonodajo ter na vsakdanje življenje. Pogledali bomo, kdaj je dopustno človekove pravice omejiti, in povzeli letošnji poziv ZSSS ob svetovnem  dnevu človekovih pravic, ki ga ob tej priložnosti tradicionalno pošljemo v državni zbor.

Predavatelji:  Matija Drmota, Andrej Zorko in Laura Weber

Ponedeljek, 14. december, ob 13:30: Varnost in zdravje pri delu v času času bolezni covid-19 – psihosocialna tveganja

Predstavili bomo nekatera psihosocialna tveganja v času bolezni covid-19, vzeli po drobnogled možne stresne odzive na izredne razmere, pogledali, katera tveganja so izrazitejša v tem obdobju in kaj lahko pričakujemo po koncu izbruha novega koronavirusa. Pozornost bomo namenili tudi temu, kako lahko v takšnem obdobju poskrbimo zase in vam podali nekaj informacij o pristojnih službah, na katere se lahko v primeru psihosocialnih tveganj obrnete.

Predavateljici: Patricija Vidonja in Katja Gorišek

Torek, 15. december, ob 16:30: Delo v času bolezni covid-19

Webinar je namenjen kratkemu pregledu dogodkov in sprememb od razglasitve epidemije dalje. Na začetku bomo na kratko orisali, kako je covid-19 vplival na svet dela, kaj vse se je dogajalo v času epidemije, kakšne so posledice za gospodarstvo ter družbo in podobno.
Dotaknili se bomo sprememb na področju dela in delovnih razmerij, do katerih je prišlo ravno zaradi izbruha novega koronavirusa: z določenimi okoliščinami smo se srečali prvič, veliko je bilo nejasnosti in različnih izzivov, ki smo se jim morali prilagoditi, zato je nujen kratek pregled največjih sprememb. Pri razpravi bomo povabili udeleženke in udeležence, da delijo z nami svoj pogled na spopad z epidemijo in svoje izkušnje z delovnega mesta.

Predavateljici: Tanja Krstova in Irena Štamfelj

Sreda, 16. december, ob 16:30: Plače, nadomestila plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja v času bolezni covid-19

Predstavili vam bomo, kakšna plača, nadomestilo plače in prejemki iz delovnega razmerja nam pripadajo, ter kako je s tem v času izbruha novega koronavirusa. Opredelili bomo različne primere in višino nadomestil, ki pripadajo delavcu oziroma delavki.

Predavateljici: Jolanda Lašič in Maša Gregorčič

Četrtek, 17. december, ob 13:30: Minimalna plača

Na webinarju se bodo udeleženci in udeleženke seznanili z opredelitvijo, cilji, funkcijami in pomenom minimalne plače. Poleg pregleda ureditve in višine minimalne plače v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami Evropske unije bomo odgovorili tudi na vprašanje o tem, kako bo minimalna plača določena v letu 2021 in predstavili potek pogajanj glede uresničitve zakona o minimalni plači v letu 2021.

Predavateljici: Irena Vidic in Lidija Jerkič


Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu izobrazevanje@sindikat-zsss.si. Vabljeni!

 

Share