Za pošteno povračilo stroškov prehrane – SKVNS nadaljuje z zakonodajno pobudo

17. 9. 2019

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS), ki deluje pod streho Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva v skladu z 59. členom zakona o referendumu in o ljudski iniciativi vložil predlog za začetek postopka za spremembo zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih.

Zakaj so se v SKVNS sploh lotili zbiranja podpisov?

Zato, ker v komunalni dejavnosti veljata dva različna sistema povračil stroškov prehrane:

Delavci, zaposleni v podjetjih, ki so v lasti oziroma pretežni lasti države ali občine, so upravičeni do povračila zneska za prehrano v višini 4,61 evra, delavci, zaposleni v podjetjih, ki so v zasebni lasti, pa so upravičeni do povračila zneska za prehrano v višini 6,12 evra. Poudarjamo: gre za prehrano, ki bi morala biti slehernemu delavcu zagotovljena za kakovostno opravljanje dela. Zakon pa seveda velja tudi za druge prejemke v zvezi z delom: za dnevnice, povračila za prevoz na delo in z dela, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje in odpravnino ob odhodu v pokoj.

Gre za delavce, katerih fizični napor je zagotovo treba upoštevati pri odmeri višine povračila stroška za prehrano, poleg tega pa ne smemo pozabiti, da gre za delavce, ki svoje delo pretežno opravljajo po terenu, in sicer 365 dni v letu ter v vsakršnih vremenskih pogojih.

Vse to smo socialni partnerji zmogli in znali upoštevati pri pogajanjih in smo se s Kolektivno pogodbo za komunalne dejavnosti dogovorili za višji znesek povračila stroškov prehrane. Zakon, o katerem govorimo, uporabo omenjene kolektivne pogodbe preprečuje in delavce postavlja v neenak položaj, zato zahtevamo njegovo odpravo. V tej nameri nas lahko podprete tako, da oddate svojo podpis podpore še danes!

Zbiranje podpisov poteka pod geslom Za pošteno povračilo stroškov prehrane. Še daljša obrazložitev, zakaj je SKVNS vložil omenjeno zakonodajno pobudo, je sicer dostopna tukaj.

SKVNS in ZSSS tako že dva tedna po vsej Sloveniji pridno zbirata podpise podpore, z zbiranjem podpore za zakonodajno pobudo pa nadaljujemo tudi v prihodnje.

Podporo je mogoče izraziti:

Osebno pred pristojnim organom

Na vseh upravnih enotah po Sloveniji in krajevnih uradih lahko podpišete pobudo osebno pred uradno osebo (pri tem morate imeti s sabo tudi identifikacijski dokument – osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list). Po podpisu uradna oseba v obrazec (primer izpolnjenega obrazca je dostopen tukaj, prazen obrazec podpore pa lahko najdete tu) vpiše kraj, datum podpisa in se podpiše ter vrne obrazec podpisniku. Vsak podpisnik podpore naj nato obrazec odda predsedniku svojega sindikata ali pa ga čim prej pošlje na naslov: SKVNS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. Če vam je ljubše osebno, nas v sredo, 18. septembra, lahko najdete v Ljubljani (Adamič-Lundrovo nabrežje), v Kočevju pred upravno enoto, prav tako v Velenju in na Ptuju.

Sodelavke in sodelavci ZSSS so v zadnjih dveh tednih po vsej Sloveniji pridno zbirali podpise podpore, s tem pa nadaljujemo tudi v prihodnje. Foto ZSSS

Prek enotnega državnega portala eUprava

Podpisnik lahko podpiše obrazec podpore tudi prek enotnega državnega portala eUprava, in sicer z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vloga za zbiranje podpore bo od 1. 9. 2019 do vključno 30. 10. 2019 dostopna na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3925.

Za vse dodatne informacije in pojasnila pokličite na 041 760 204 ali pišite na skvns@sindikat-zsss.si.

Pridružite se nam pri spremembi nepravičnega zakona!

Iskrena hvala vsem, ki ste že prispevali svoj podpis. Skupaj smo močnejši!

Share