Zahvala vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju – Sindikatova poslanica ob ponovnem odprtju vrtcev in šol

18. 5. 2020

Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR) je ob današnjem ponovnem odprtju vrtcev in šol (sicer na prilagojen način in ne za vse otroke oziroma šolarje) objavil poslanico, v kateri se zahvaljuje zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, opozarja na nerešena vprašanja na obeh področjih ter poziva h kolektivnim pogajanjem. 

»Danes, 18. maja 2020, so se po dveh mesecih odprla vrata šol in vrtcev! Ob tej priložnosti čestitamo in se zahvaljujemo prav vsem javnim uslužbencem in uslužbenkam, ki so se pripravljali in omogočili ponovni začetek vzgojno-izobraževalnih procesov v težkih in negotovih razmerah. Zaenkrat so se odprli vrtci, s poukom začenja prva triada osnovne šole in zadnji letnik srednjih šol,« so zapisali.

Če so javni uslužbenci poskrbeli, da lahko znova steče delovni proces v vrtcih in šolah, pa je odnos Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) nesprejemljiv, saj sistematično in zavestno zavrača socialni dialog s sindikati, skratka, z delavkami in delavci, na katere so preložili večino odgovornosti o ključnih organizacijskih vprašanjih, opozarjajo pri sindikatu. In dodajajo: »V Sindikatu VIR vse od razglasitve epidemije opozarjamo na primerno obvladovanje krizne situacije. V zavodih smo z zaupnicami in zaupniki ter članstvom dnevno reševali številne nejasne situacije in stiske ter iskali najboljše rešitve, ki sledijo smernicam Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), delavskim standardom in potrebam staršev in otrok. Na MIZŠ smo naslovili številne zahteve, ki smo jih oblikovali skupaj s članstvom

Učenje na daljavo je lahko samo dodatek

Obenem opozarjajo na pomen javnega vzgojno-izobraževalnega sistema in na dejstvo, da je njegovo večtedensko zaprtje najverjetneje pustilo posledice pri vseh vpletenih: »Dolgotrajno zaprtje bi lahko pustilo dolgoročne posledice za življenje šol, vrtcev, zaposlenih, družin in otrok, zato smo vsi pričakovali odprtje. Starši se bodo lažje vrnili na delovna mesta v drugih panogah, kjer prav tako začenjajo z delom. Otroci se bodo spet srečali z vrstniki in družno sodelovali v učnem procesu. Učenje na daljavo je sicer lahko dodatek k izobraževanju v učilnicah, ne more pa postati njegov nadomestek. Šola ima tudi pomembno socializacijsko funkcijo. V njej se osamosvajamo, gradimo tovarištvo ter pridobivamo številne neformalne izkušnje. Tudi učni proces v osami ne more biti enako kvaliteten. Bistvena vloga šol in vrtcev je tudi v tem, da odpravljajo neenakosti v položaju posameznikov, saj so zaradi naraščajočih družbenih konfliktov mnoge družine pahnjene na rob preživetja. Pozivamo, da naredi MIZŠ temeljito analizo o morebitnih negativnih in pozitivnih učinkih izobraževanja na daljavo

Nove obremenitve in nevšečnosti

Ponovno odprtje vzgojno-izobraževalnih zavodov pa s seboj prinaša tudi nove obremenitve in nevšečnosti, izpostavljajo pri sindikatu. »V praksi je in bo prihajalo do neskladij med strokovnimi priporočili NIJZ in vzgojno-izobraževalnim procesom. Poleg priprave bo sama izvedba zahtevala nove in dodatne obremenitve. V Sindikatu VIR bomo zato vztrajali, da se delo vseh poklicnih skupin primerno ovrednoti. Treba je izpostaviti, da so bili številni delavci zaradi epidemije že pahnjeni v težak položaj z nadomestili plač, tudi močno pod minimalno plačo. Od MIZŠ in ministrstva za javno upravo zato pričakujemo, da se bosta skupaj z nami zavzela za rešitev njihovega položaja in udejanjila višino nadomestila za čakanje na delo v času epidemije, ki ne bo nižje od minimalne plače

Sindikat poziva tudi h kolektivnim pogajanjem in k socialnemu dialogu, kar pa ministrstvo za izobraževanje zaenkrat zavrača.

Do celotne poslanice sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti je mogoče dostopati tukaj.

Share