Nesramno zavajanje! – Odziv sindikata poklicnega gasilstva na nekorektne in neresnične navedbe obrambnega ministra ter njegovega državnega sekretarja

9. 5. 2022

Na novinarski konferenci, ki jo je ministrstvo za obrambo izvedlo ob mednarodnem dnevu gasilcev, v sredo, 4. maja, sta državni sekretar Janeza Žaklja in minister za obrambo Matej Tonin nesramno napadla Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS), ki sta mu pripisala krivdo, da normativni del Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva vse do danes ni bil sklenjen, »nastradali« zaradi tega pa da bodo poklicni gasilci.

Že v uvodu predstavitve pogajanj s SPGS je državni sekretar omenil, da je bil položajni dodatek rešen že na prvih nekaj sestankih. To ne drži, navedbe odločno zavračajo v omenjenem sindikatu, saj vladna pogajalska skupina ni bila pripravljena udejanjiti že dogovorjenega s predhodno ekipo ministrstva za obrambo in je le z manjšimi korekcijami Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence opravila spremembe, ki operativnim vodjem poklicnih gasilskih skupin, oddelkov, izmen ipd. še vedno ne dajejo pravice do položajnega dodatka.

»V nadaljevanju se je državni sekretar dotaknil neuspešnih pogajanj za sklenitev Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Povedal je, da smo se uspeli uskladiti pri vseh petdesetih členih normativnega dela kolektivne pogodbe, razen pri dopustu. Kljub temu, da je ob poznejšem novinarskem vprašanju (Kakšne so bile zahteve, na katere njihova pogajalska skupina ni mogla pristati?), razkril, da smo v sindikatu vztrajali pri dveh dneh dopusta več, je bilo njegovo prvotno sporočilo, ‘da je šlo za politično dejanje’, da v sindikatu ‘niso želeli, da bi obstoječi minister to normativno pogodbo podpisal’. Temu je pritrdil tudi minister Tonin, ki je dejal, da se je ena stvar držala namenoma odprta (člen o dopustu), saj da če bi se zaprlo vprašanje dopusta, bi njihova ekipa lahko pripeljala pogajanja do konca pred volitvami, kar pa po njegovem mnenju nekaterim v sindikatu ni bilo v interesu. Kot je še omenil, bodo zaradi tega ‘nastradali’ predvsem poklicni gasilci,« so jasni v sindikatu poklicnega gasilstva, ki povedano na novinarski konferenci najostreje obsojajo. »Gre za skrajno nesramne, zavajajoče in neresnične navedbe, z očitno željo povzročiti razdor med poklicnimi gasilci in škodo Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije. Sindikat naj bi se po njunih navedbah na račun političnih preigravanj odpovedal dobrim vsebinam za poklicne gasilce

Vse to nam upajo očitati, so ogorčeni v SPGS, kljub temu:

  • da so najprej več kot leto dni zavračali začetek pogajanj,
  • da leto dni trajajoča pogajanja še zdaleč niso bila tako intenzivna, kot bi lahko bila (urnik je krojila vladna skupina),
  • da se je vladna skupina od samega začetka izmikala pogajanjem o tarifnem delu kolektivne pogodbe (zdaj pravijo, da smo šele na koncu začeli pogojevati še tarifni del),
  • da poleg člena o dopustu nismo zaključili 46. člena, s katerim bi se uredil status prazničnih dni za poklicne gasilce (na dan praznika jim delodajalci jemljejo dopust),
  • da nismo zaključili 11. člena s katerim bi pred »avtomatsko« odpovedjo zavarovali trenutno veljavne kolektivne pogodbe v nekaterih poklicnih gasilskih enotah …

»In nenazadnje, to nam upajo očitati kljub temu, da smo zaradi porušenih plačnih razredov v javnem sektorju (zaradi enostranskih vladnih potez v zdravstvu in socialnem varstvu), že v začetku februarja 2022 podali zahtevo za uvrstitev delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva šest plačnih razredov višje, pa se vladna stran o tem ni želela niti pogajati!? Mimogrede, poklicni gasilec je uvrščen v 24. plačilni razred s 1.085,43 evri osnovne bruto plače, kar je natančno 11 evrov nad minimalno plačo v RS (1.074,43 evrov),« so nedvoumni v sindikatu.

»V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije obžalujemo, da ni prišlo do sklenitve kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, tako normativnega, kot tarifnega dela. Razlog za to, da v SPGS nismo pristali na podpis normativnega dela kolektivne pogodbe, je neusklajeni člen o višini letnega dopusta, zgoraj omenjena 11. in 43. člen ter niti začetek pogajanj o tarifnem delu, ki se mu je vladna pogajalska skupina (kljub našim jasnim stališčem, da bomo pristopili le k podpisu celostne kolektivne pogodbe), več kot leto dni stalno izmikala. Odločitev SPGS temelji na odločitvi članstva poklicnih gasilskih enot, ki trdno verjame, da so naša skupna pričakovanja legitimna in uresničljiva. Zato pričakujemo in verjamemo, da bomo od naslednje vladne pogajalske ekipe deležni več posluha, in da bomo začrtane cilje z iskreno željo obeh strani tudi uspešno pripeljali do konca,« še sporočajo.

Share