Spremembe v zdravstvu in socialnem skrbstvu: Sporazum dosežen, vendar delo še ni končano

24. 11. 2021

Po skoraj trimesečnih intenzivnih pogajanjih, na katerih so socialni partnerji večkrat tedensko skušali najti dogovor, jim je pred kratkim končno uspelo skleniti sporazum. Decembra bo tako 80 odstotkov zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu dobilo za od štiri do 24 odstotkov višje plače. Toda številni problemi bodo kljub temu ostali.

Koronakriza je do konca razgalila težave, s katerimi se naše zdravstvo srečuje že vrsto let. Ker pred tem ni bilo interesa, da bi se stvari uredile, nas je zato prizadela še toliko huje. Šele po velikem odlivu kadrov iz zdravstva in socialnega varstva, samo iz UKC Ljubljana je od januarja do avgusta odšlo okrog 200 medicinskih sester, ki bi jih danes še kako potrebovali, so tudi vladajoči spoznali, da je zadeve treba urediti.

Tako so socialni partnerji po več krogih pogajanj dosegli sporazum za zvišanje plač v plačnih skupinah E (zdravstvo), F (socialno varstvo) in J (spremljajoča delovna mesta), ki so tista delovna mesta, s katerih je odšlo največ zaposlenih in za katere je najtežje najti ustrezen kader. Medicinske sestre v intenzivnih enotah naj bi tako dobile šest plačnih razredov višjo plačo, medtem ko bodo medicinske sestre, bolničarji in socialni oskrbovalci v domovih za starejše dobili do štiri plačne razrede več. En plačni razred pomeni štiri odstotke višjo plačo. Spremembe naj bi prinesle zvišanje plač za 35 tisoč zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu ‒ 80 odstotkom zaposlenih v socialnem varstvu (npr. zaposlenim v domovih za starejše) in zdravstvu ter 40 odstotkom v plačni skupini J dejavnosti zdravstva in socialnega varstva se bodo tako zvišale plače.

Sekretarka SZSSS Mojca Šumer Korman meni, da so nastavki za drugi krog pogajanj, ki bodo potekala po novem letu, dobri. Takrat želijo urediti tudi pogoje dela in plačilo na delovnih mestih, za katera jim to tokrat ni uspelo. Foto M. K.

 

Dobri nastavki, a delo še ni končano

»Če bi že včeraj dobili vse dogovorjeno izplačano, bi bilo prepozno,« je sekretarka Sindikata zdravstvenega in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS) Mojca Šumer Korman slikovito opisala večletno zanemarjanje tega področja. Osnovni namen parafiranega sporazuma je sicer preprečevanje odliva delavk in delavcev z najbolj zahtevnih delovišč. V zdravstvu so to bolnišnice, na področju socialne varnosti pa predvsem domovi za starejše. »Uspelo nam je dvigniti tudi plače v ključnih grozdih za skupino J (npr. vzdrževanje, delo v kuhinji, pralnicah ipd.). Ni pa nam uspelo dvigniti plač za vse, kar nas tudi najbolj boli,« je opisala doseženo in dodala, da imajo na tem področju težko nalogo, da po novem letu sklenejo dogovor tudi za preostale. »Nastavki za dvig so dobri,« je menila, a obenem opozorila, da bo del nezadovoljstva ostal, ker bodo nekateri sedaj tik pod ali pa ravno nekaj nad minimalno plačo.

Ključni poudarki dogovora

Mojca Šumer Korman je strnila ključne poudarke dogovora: »Ključen namen je reševanje akutne kadrovske problematike, zlasti na sekundarni in terciarni bolnišnični ravni ter v socialnih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo, in odprava nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih aneksov, še posebej iz leta 2017, ko se je za večino delovnih mest plačni razred dvignil za dva razreda, nekaterim pa zgolj za enega. Zavedamo se, da smo s tovrstnimi popravki, ki smo jih morali odpraviti zaradi množičnih odhodov, ustvarili nove anomalije. Delovnih mest, kot so delovna terapija, fizioterapija, delovna mesta v skupini J ipd., nam ni uspelo zajeti v tokratni dogovor.« Ker bo takšno stanje v praksi nevzdržno, so sindikati že zahtevali drugi krog pogajanj. Pričakujejo, da se bo začel januarja in zaključil do aprila: »Ker se zavedamo, da so razlogi za odhode iz dejavnosti pogojeni tudi s slabimi delovnimi pogoji, smo med pogajanji vseskozi zagovarjali, da je nujno potrebno urediti višje plačilo dodatkov za manj ugoden delovni čas (nočno delo, prazniki, nedeljsko ipd.). Predlagali pa smo tudi, da vlada tam, kjer se kljub višjemu vrednotenju stanje ne bo izboljšano, uvede t. i. dodatek za deficitarnost. Vse to pa je predmet pogajanj za kolektivno pogodbo javnega sektorja in ne za pogajanja glede kolektivne pogodbe dejavnosti

Težava ni samo v plačah

Osipi sicer niso samo posledica prenizkih plač. Nekateri so prejemali tudi visoke covidne dodatke, pa so vseeno odhajali. Še večja težava pa je, da kadrov, ki so odšli, ne morejo nadomestiti čez noč: »Tudi če dobijo novega zaposlenega, ga morajo eno leto uvajati, ker ne more takoj delati samostojno. Blizu je tudi meja z Avstrijo, kjer so pogoji dela in plačilo boljši. Zato z dogovorom samo gasimo požar, da bomo zadržali tiste, ki jih imamo,« še opozarja.

Po štirih mesecih bodo sicer z analizo socialni partnerji preverili, ali so spremembe pripomogle k preprečitvi odhajanja zaposlenih. Kot izpostavlja sekretarka SZSSS, so ključna težava pogoji dela: »Večinoma na tem področju delajo ženske, ki so obenem še mame. Delati morajo tudi čez vikende, delovniki so dolgi tudi po 12 ur, sedaj delajo toliko že celo med tednom tri zaporedne dni skupaj. Ker primanjkuje kadra, se celo zapirajo oddelki. Na objavljene razpise se nihče ne prijavi. Razmere so nevzdržne,« opisuje stanje. Kot pravi, morajo zato rešiti tudi težavo na področju standardov in normativov: »Mi smo jih že pripravili, sedaj pa je na ministru za zdravje Janezu Poklukarju, da jih čimprej sprejme.« Dodaja, da je sicer minister po dolgem času eden redkih politikov, ki se zaveda, kaj je socialni dialog, ter je korekten in spoštljiv do sindikatov.

Matej Klarič

Delavska enotnost

Ta članek je bil prvotno objavljen v najnovejši, drugi novembrski številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS. In edinega rednega periodičnega delavskega časopisa, ki nepretrgoma izhaja že 78 let, od novembra 1942. Ter nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Na Delavsko enotnost se lahko naročite tukaj. Berite, da boste vedeli!

Share