ZSSS opozarja: Treba je spremeniti višino neobdavčenega zneska prehrane med delom in dvigniti znesek povračila stroškov prevoza na delo in z dela

28. 6. 2022

V ZSSS pozdravljamo nedavno odločitev vlade za spremembo uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, in sicer spremembo višine zneska, do katerega povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ni všteto v davčno osnovo. S tem je vlada namreč sledila našim večkratnim pozivom po spremembi višine omenjenih stroškov ter uskladitvi z dejanskimi stroški. Ponovno pa opozarjamo vlado, da je treba spremeniti tudi višino neobdavčenega zneska prehrane med delom.

V ZSSS zato upravičeno pričakujemo, da se bo usklajevanje zneskov iz omenjene uredbe nadaljevalo brez odlašanja, kakor tudi, da bo to tema prve naslednje seje ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Hkrati pa pozivamo še delodajalske organizacije in vse delodajalce, naj nemudoma dvignejo znesek povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

S spremembo omenjene uredbe se višina zneska, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, sicer zvišuje z 0,18 evra za kilometer prevožene poti na 0,21 evra za kilometer prevožene poti. V primeru odrejenih službenih poti pa se višina zneska, do katerega se povračilo stroškov ne všteva v davčno osnovo, zvišuje s sedanjih 0,37 evra za kilometer na 0,43 evra za kilometer prevožene poti. Omenjene spremembe bodo začele veljati za povračila stroškov, ki bodo nastali od 1. julija naprej, v uporabi pa naj bi bile vse dokler se znotraj ESS ne bi dogovorili drugače. V ZSSS torej vsekakor pozdravljamo vladno odločitev za spremembo višine tovrstnih neobdavčenih stroškov, vlado pa ponovno opozarjamo, da je treba spremeniti tudi višino neobdavčenega zneska prehrane med delom, in sicer tako, da bo ta usklajena na podlagi rasti cen hrane in brezalkoholnih pijač od leta 2008 dalje, torej v višini 29,2 odstotkov.

Prav tako pa, kot rečeno, pozivamo še delodajalske organizacije in vse delodajalce, naj nemudoma dvignejo znesek povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Sprememba uredbe sama po sebi namreč ne pomeni samodejnega dviga izplačila povračil stroškov v zvezi z delom za vse delavke in delavce. Uredba namreč ne določa višine izplačila, temveč določa zgolj to, do katerega zneska je izplačilo oproščeno plačila davkov in prispevkov. Neposredni učinek spremembe uredbe bo zato odvisen od ureditve v posamezni kolektivni pogodbi dejavnosti oziroma v podjetniški kolektivni pogodbi, ki zavezuje konkretnega delodajalca. Sprememba kolektivne pogodbe sicer ni potrebna v primeru, da kolektivna pogodba pri določanju višine povračil stroškov odkazuje na najvišji znesek, ki je v uredbi določen kot neobdavčen. V tem primeru bo sprememba imela neposreden učinek na izplačila povračil stroškov. Če pa je v kolektivni pogodbi določen konkreten znesek povračila stroška, kar je v večini primerov, se ta zgolj s spremembo uredbe ne bo povišal, ampak bo za to treba skleniti ustrezno spremembo kolektivne pogodbe. Znesek povračila stroškov se bo v teh primerih torej povišal s pogajanji med socialnimi partnerji in s sklenitvijo ustreznega aneksa h kolektivni pogodbi. Velja še omeniti, da ob izplačilu povračila stroškov delodajalca zavezuje določba kolektivne pogodbe, ki je za delavca oziroma delavko ugodnejša, tako da bi bilo smiselno spremembe kolektivne pogodbe predlagati tako na podjetniški kot tudi na panožni ravni.

Foto Josh Appel/Unsplash

Share