ZSSS poziva k izplačilu trinajste plače

7. 11. 2019

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poziva delodajalce, da v skladu z določili kolektivnih pogodb dejavnosti in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja v podjetjih novembra in decembra letos zagotovijo izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja (13. plača, plača iz naslova uspešnosti poslovanja družbe) ter da najpozneje decembra 2019 zagotovijo izplačilo »božičnice« tudi v vseh primerih, ko je to določeno s kolektivno pogodbo ali s posebnim dogovorom med sindikatom in vodstvom družbe.

Prav tako opozarjamo, da so izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja od 1. 1. 2018 tako zaradi pobud ZSSS kot na podlagi dogovora med socialnimi partnerji davčno razbremenjena. Zakon o dohodnini (ZDoh-2R) za leto 2019 tako določa, da zaposleni ob izplačilu 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost – enkrat v koledarskem letu – od izplačila plačajo zgolj prispevke za socialno varnost, medtem ko je znesek do 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji oproščen plačila dohodnine. Prejemek do 100 odstotkov povprečne plače v RS se tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Poziv je mogoče prebrati tudi tukaj: Javni poziv ZSSS 13. plača 2019

Share