ZSSS vlado spet pozvala k podpori o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja

4. 6. 2018

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je vlado in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) še enkrat pozvala, naj Slovenija neha nasprotovati sprejemanju direktive EU o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja.

ZSSS od vlade in MDDSZ pričakuje, da Slovenija kljub relativno dobro urejeni politiki starševskega dopusta v primerjavi z mnogimi drugimi evropskimi državami in drugačni ureditvi neprenosljivosti starševskega dopusta od predlagane, umakne svoje zadržke, saj »Evropa potrebuje to Direktivo, ki bo postavila minimalne standarde na tem področju in tako izboljšala socialne pravice delavk in delavcev v EU«, je predsednica ZSSS Lidija Jerkič zapisala v drugem pozivu o tej problematiki.

Prvi poziv je ZSSS pripravila pred nekaj tedni.

ZSSS opozarja, da zadnji kompromisni predlog direktive zmanjšuje neprenosljivi del starševskega dopusta iz prvotno predlaganih štirih mesecev na dva meseca

Več v spodaj pripetem pozivu!

Ponovni poziv ZSSS k sprejetju Direktive EU o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja staršev in oskrbovalcev, 1. 6. 2018

Share