ZSSS za dvig minimalne plače na vsaj 847 evrov neto

12. 1. 2021

S 1. januarjem 2021 je v celoti zaživel Zakon o minimalni plači, na podlagi katerega se minimalna plača v neto znesku določi kot seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 odstotkov.

Upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti se lahko minimalna plača določi v znesku, ki je višji od prej navedenega zneska, ne sme pa biti višji od seštevka zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 40 odstotkov. Okvirni pričakovani neto znesek se torej giba med 736 in 859 evri.

Znesek minimalne plače določi minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 31. januarja tekočega leta. Sindikati povabilo na predhodno posvetovanje socialnih partnerje še pričakujemo.

Minimalni življenjski stroški vsaj za 15 odstotkov višji od uradno izračunanih

V ZSSS naj najprej pozdravimo odločitev Vlade Republike Slovenije, da ne poseže v določila Zakona o minimalni plači, ki je s tem v celoti stopil veljavo. Pomembnost tega instituta je pokazalo tudi glasovanje o morebitni stavki, ki so jo podprli prav vsi sindikati dejavnosti v okviru ZSSS, pa tudi vse sindikalne konfederacije, članice Ekonomsko-socialnega sveta. Uveljavitev zakona bo pozitivno vplivala na gospodarsko rast, potrošnjo, rast produktivnosti in trg dela, ne glede na prizadevanja nekaterih delodajalcev, da se dokaže nasprotno.

V ZSSS pričakujemo razpravo o višini dviga minimalne plače zlasti glede na zastarelo zadnjo študijo minimalnih življenjskih stroškov, ki je bila izdelana leta 2017 na podlagi cen iz leta 2016. Mnenja smo, da trenutno veljavni znesek minimalnih življenjskih stroškov v višini 613 evrov ne ustreza dejanskim minimalnim življenjskim stroškom, oziroma, da je prenizek. Pri ugotavljanju višine minimalnih stroškov imajo največji pomen ravno tiste dobrine, ki so se v zadnjih štirih letih podražile bolj, kot je kazala inflacija. Menimo, da so minimalni življenjski stroški vsaj za 15 odstotkov višji od zadnjih določenih, zato bi tako ustrezno morala biti višja tudi določena minimalna plača, torej najmanj 847 evrov. ZSSS je na to v lanskem letu že večkrat opozorila pristojnega ministra, vendar odgovora na noben poziv nismo dobili.

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS

Share