Osem desetletij Delavske enotnosti

Delavska enotnost je edini redni periodični delavski časopis pri nas, ki nepretrgoma izhaja od novembra 1942 – sprva občasno, od leta 1945 pa kot sindikalni tednik –, in prav letos zaznamuje osemdesetletnico svojega delovanja.

Odločitev o izdajanju Delavske enotnosti je bila sprejeta na ustanovni konferenci gibanja Delavska enotnost sedmega novembra 1942 v Ljubljani. Dvajsetega novembra je bila prva številka že razmnožena in je po tajnih kanalih prišla do ljudi. To je bil čas, ko je bila Slovenija okupirana, v deželi je veljala prepoved delovanja razrednih sindikatov, tedanja jugoslovanska vlada pa je leta 1940 celo razpustila Združeno delavsko-sindikalno zvezo Jugoslavije. Delavke in delavci so svojega upornega duha ohranili v številnih podjetjih, kjer so ustanovili odbore gibanja, ki so ga poimenovali Delavska enotnost. Ti so se vključevali v Osvobodilno fronto.

S prvo številko Delavske enotnosti so nosilci oboroženega odpora proti okupatorjem hoteli postaviti temelje upora, ki bi dokazovali odločilno vlogo delavskega razreda. Po osvoboditvi izpod fašizma je že maja 1945 Delavska enotnost postala glasilo enotne sindikalne zveze delavcev in nameščencev Slovenije, od leta 1997 pa je glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, največje sindikalne centrale v državi.

Prva številka Delavske enotnosti.

Časopis Delavska enotnost je bil sprva brezplačen, pozneje pa so ga naročali sindikalni organi, ki so želeli z njim za delavski boj oboroževati sindikalne in delavske zaupnike ter zaupnice.

Ker marsikdaj, zlasti v času po vojni, vsega ni bilo mogoče povedati naravnost, je Delavska enotnost objavljala tudi šale in kozerije, vse bolj pa tudi pripovedi delavk in delavcev o problemih, ki jih težijo. V glasilu danes spremljamo zlasti dogajanje v ZSSS, v njenih sindikatih dejavnosti, območnih organizacijah in sindikalnih podružnicah. Popisujemo položaj delavstva in različne sindikalne boje ter objavljamo pravne in druge strokovne nasvete. Poročamo tudi z raznih posvetovanj, okroglih miz, novinarskih konferenc in drugih sindikalnih dogodkov in na njenih straneh prinašamo še marsikaj drugega.

Že več let, od leta 2014 naprej, izhajajo tudi posebne tematske številke Delavske enotnosti, s katerimi bralstvu kritično, poglobljeno in angažirano predstavljamo pomembne, kompleksne sindikalne, delavske, družbene, ekonomske ipd. teme, povezane s tem, kar ZSSS počne in predstavlja, in s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Delavsko enotnost berejo članice in člani sindikatov dejavnosti ZSSS, sindikalne zaupnice in zaupniki, pa tudi številni drugi, ki jih tako ali drugače zanima kritičen in poglobljen delavski, sindikalni pogled na stanje stvari. Brez lažne skromnosti: v slovenskem medijskem prostoru je Delavska enotnost unikat. Takega relevantnega in širokega sindikalnega, delavskega branja ni mogoče najti nikjer drugje.

Medijska moč je tudi politična moč. Da bi svoja pričakovanja in zahteve lahko uveljavili in ustvarjali skupaj, moramo biti povezani in moramo imeti kanale medsebojnega komuniciranja. To je nastajajoča oblast v revolucionarnem času druge svetovne vojne vedela, tega pa bi se morali zavedati tudi tisti, ki sedaj želijo spremembe na bolje, spremembe za 99 odstotkov in ne za tisti odstotek, ki mu pravimo elita.

Enotnost delavstva in njegovega boja je nikoli povsem uresničen ideal.

Spreminjamo se, a vztrajamo!

Zadnja leta izide letno dvaindvajset rednih in osem tematskih številk Delavske enotnosti.

Novembra bomo osemdeseti rojstni dan Delavske enotnosti praznovali tudi s posebnim dogodkom v našem Domu sindikatov v Ljubljani. Več podrobnosti sporočimo kmalu!

Delavska enotnost danes.


*Vsebine na tem spletnem mestu dodajamo in osvežujemo sproti.

Share