Delavska enotnost izhaja dvakrat mesečno (razen avgusta) v revialni obliki na štiriindvajsetih straneh, na leto pa načeloma izide tudi osem tematskih številk. Od leta 1997 izhaja Delavska enotnost kot glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Naročiti jo je mogoče na tej povezavi:

Delavska enotnost

 

Share