Bolniška odsotnost – Pripravljamo in napovedujemo prvo letošnjo tematsko številko Delavske enotnosti

6. 2. 2023

Kaj?

Novo leto, nov cikel tematskih številk vaše in naše Delavske enotnosti. In nove pomembne, relevantne, aktualne teme: tokrat se bomo lotili tematike, ki zaznamuje življenje in delo prav vsakega od nas, raziskali in pisali bomo o bolniški odsotnosti oziroma o vsem, kar je povezano z bolniškim staležem.

Kdaj?

Tematska številka Delavske enotnosti z naslovom »Bolniška odsotnost« izide 16. februarja 2023.

Zakaj?

Bolniška odsotnost je nekaj, čemur se vsi, ki delamo, tako ali drugače težko izognemo, slej ko prej nas doleti v taki ali drugačni obliki. Zato je treba poznati svoje pravice, pa aktualne predpise, postopke, zakonodajo ter odgovore na različne dileme in vprašanja, ki se pojavljajo pri tem … Od poklicnih bolezni in delovnih nesreč do zaposlitvene ter poklicne rehabilitacije, od pravne prakse do prezentizma in absentizma ipd. Področij in vsebin, na katere se je treba ozreti, je veliko; zato pripravljamo novo nujno branje, v okviru katerega bomo obdelali tako teorijo kot prakso. Pa še kaj se bo našlo zraven.

Kako?

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si ali po telefaksu 01/43-09-175, in sicer do 10. februarja 2023.

Kje?

Na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.


V pokušino

Če še niste prepričani, ali bi naročili napovedano tematsko številko, vam v pokušino ponujamo nekaj branja iz preteklih številk:

Od Jazbinškovega zakona, tržnega blaga do države, ki naj končno nekaj spremeni – Pogovor s sociologom in strokovnjakom za stanovanjsko politiko Klemnom Ploštajnerjem ter razmislek o pojavu najemniških sindikatov

S pasivnostjo ne bomo rešili popolnoma ničesar – Pogovor s strokovnjakinjo za preprečevanje nasilja na delovnem mestu Dorotejo Lešnik Mugnaioni

Širimo sindikalna obzorja

Share