Sindikat sklenil dogovor in stavka v Gorenju je preklicana

14. 4. 2022

SKEI Gorenje je za danes v velenjskem Gorenju napovedal stavko, do katere pa vendarle ne bo prišlo. Sindikat se je namreč z vodstvom podjetja dogovoril o 1400 evrih regresa za letos, ki bo izplačan najpozneje do konca junija, ter o višini sredstev za koeficient osebnega prispevka zaposlenega (KOP).

O drugih odprtih vprašanjih se bo delodajalec pogovarjal s sindikatom na socialnem svetu ter s svetom delavcev. Strani sta se še dogovorili, da višina mase za KOP ostaja v domeni dogovora na socialnem svetu in ne bo povezana s poslovnim rezultatom. Kriteriji za dodeljevanje KOP ostajajo nespremenjeni, vendar morajo nadrejeni pri dodeljevanju nadpovprečnega KOP ali v primeru, da posamezni zaposleni KOP sploh ne dobi, takšno odločitev tudi obrazložiti. Skupni predlog bodo posredovali v obravnavo in sprejem svetu delavcev.

Druge teme iz stavkovnih zahtev bodo odprli v okviru pogajanj o prenovi obstoječe kolektivne pogodbe Gorenja, ki jih bosta socialna partnerja predvidoma začela do konca junija. Skei Gorenje pa je med drugim zahteval odpravo kršitev kolektivne pogodbe, 1500 evrov regresa, dvig zneskov stimulacije za šesti delovni dan za 40 odstotkov ter sklenitev dogovora o nagrajevanju oziroma izplačevanju dodatkov k plači iz naslova uspešnosti poslovanja najpozneje do 31. julija.

Share