Ker vlada krši sporazum, so vojaki primorani poiskati pravico na sodišču

9. 1. 2020

Delimo novico Sindikata Ministrstva za obrambo (SMO), člana ZSSS, ki sporoča, da je na delovno in socialno sodišče podal predlog za začetek postopka kolektivnega delovnega spora.

Spor se nanaša na kršitev zavez Vlade RS iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 80/18) ter Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Ur. list RS, št. 80/18).

Spomnimo se, da je SMO v pogajanjih dosegel, da se je vlada zavezala, da bo z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe še usklajevala uredbo v zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski. Ob tem ne smemo zanemariti tudi zagotovila vlade, da se na podlagi zapisa v Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev omogoči, da z uskladitvijo uredbe z reprezentativnimi sindikati na področju obrambe odpravi anomalije v zvezi z uvrščanjem formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski, kot to izhaja iz zapisnika št. 0100-17/2018 s 27.11. 2018.

Takšna zaveza je bila ena poglavitnih predmetov oziroma zavez vlade v omenjenih sporazumu in dogovoru. Vlada je bila to zavezo dolžna izpolniti, vendar je do danes kljub večkratnim pozivom SMO ni izpolnila. S tem je tako enostransko, brez sodelovanja, kaj šele z uskladitvijo s sindikalno stranjo, spremenila predlog Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, in to kar dvakrat – 24. 12. 2018 in 31. 12. 2018. V nobenem od obeh primerov pa ni opravila obveznega usklajevanja s sindikalno stranjo ter s tem tako povzročila novo krivico do pripadnikov SV, ki je očitna že od leta 2017.

V SMO verjamejo, da bo vlada vendarle premogla razum in udejanjila podane zaveze in obljube ter popravila krivice zaposlenim v SV, obenem pa jim obračunala in izplačala nastalo razliko v plači skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Za konec sindikata še dodaja, da so pooblaščeni odvetniki SMO po pooblastilu članov že podali individualne spore na delovno in socialno sodišče, saj je vlada že leta 2017 z enostranskim sprejetjem Uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede povzročila dodatne krivice in tako popolnoma razvrednotila določene formacijske dolžnosti.

Povzeto po sindikatmors.si

Share