Zakonodajna pobuda sindikata SKVNS: Za pošteno povračilo stroškov prehrane

6. 9. 2019

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) je skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva vložil predlog za začetek postopka za spremembo zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih.

Ta zakon preprečuje uporabo kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti za vse zaposlene, kar pomeni dva različna sistema povračil stroškov prehrane. Delavci, zaposleni v podjetjih, ki so v lasti oziroma pretežni lasti države ali občine, so upravičeni do povračila zneska za prehrano v višini 4,61 evra, delavci, zaposleni v podjetjih, ki so v zasebni lasti, pa so upravičeni do povračila zneska za prehrano v višini 6,12 evra. V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik državnega zbora določil rok za zbiranje podpisov, in sicer od 1. 9. 2019 do 30. 10. 2019. Zbiranje podpisov poteka pod geslom »Za pošteno povračilo stroškov prehrane«. Daljša obrazložitev, zakaj je SKVNS vložil omenjeno zakonodajno pobudo, je sicer dostopna tukaj.

Podporo je mogoče podati na naslednje načine:

Osebno pred pristojnim organom

Na vseh upravnih enotah po Sloveniji in krajevnih uradih lahko podpišete pobudo osebno pred uradno osebo. OBRAZEC PODPORE MORATE PODPISATI PRED URADNO OSEBO. Po podpisu uradna oseba v obrazec (primer izpolnjenega obrazca je dostopen tukaj) vpiše kraj, datum podpisa in se podpiše ter vrne obrazec podpisniku. Vsak podpisnik podpore nato odnese obrazec na stojnico ali pa ga pošlje na naslov: SKVNS, Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA.

Stojnice bodo v času od 2. 9. do 13. 9. 2019 pred Upravno enoto v Ljubljani na Adamič-Lundrovem nabrežju in na Tobačni ulici ter v Mariboru pred upravno enoto. V Celju bo stojnica pred UE v času od 2. do 4. septembra. V Novem mestu, Krškem, Kopru in Novi Gorici ter Murski Soboti pa bo stojnica v prvem tednu zbiranja podpisov v ponedeljek, sredo in petek, in sicer pred upravnimi enotami oziroma v neposredni bližini.

Navodilo za zbiranje podpisov in obrazec podpore sta dostopna tudi na spletni strani SKVNS.

Prek enotnega državnega portala eUprava

Podpisnik lahko podpiše obrazec tudi prek enotnega državnega portala eUprava, in sicer z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vloga za zbiranje podpore bo od 1. 9. 2019 do vključno 30. 10. 2019 dostopna na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3925.

Za vse dodatne informacije in pojasnila pokličite na 041 760 204 ali pišite na skvns@sindikat-zsss.si.

Skupaj smo močnejši!

 

Delimo nekaj foto utrinkov s prvega dne zbiranja podpisov (lokacija: Tobačna v Ljubljani)

Foto T. J.

Share