Različni obrazi »outsourcinga« – Kmalu izide nova tematska številka Delavske enotnosti

19. 6. 2023

Kaj?

Nov mesec prinaša tudi novo tematsko številko Delavske enotnosti, v katerimi bomo tokrat odločno zagrizli v novo pomembno ter kompleksno temo, in sicer se bomo posvetili – zloglasnemu »outsourcingu« oziroma praksi naročanja izvajanja določene dejavnosti ali dela dejavnosti pri zunanjih izvajalcih, kot omenjeni angleški izraz razloži spletni portal Fran.

Kdaj?

Tematska številka Delavske enotnosti z naslovom Različni obrazi »outsourcinga« izide 29. junija 2023.

Zakaj?

Ker je nujno poznati glavne pojme, razlage in definicije v povezavi z »outsourcingom«. Ker »outsourcing« v veliki večini primerov prinaša precejšnje poslabšanje socialnega in materialnega položaja delavk in delavcev, ki delujejo oziroma so se primorani prezaposliti pri zunanjem izvajalcu. Ker se zelo pogosto poslabšajo tudi pogoji dela in poveča število kršitev delovne zakonodaje ter veljavnih kolektivnih pogodb. Ker gre za prakso, s katero se srečujemo v številnih panogah in dejavnostih. Ker gre za ultimativno delavsko, sindikalno vprašanje. Ker imajo veliko izkušenj s bojem proti »outsourcingu« tudi sindikati dejavnosti ZSSS. In ker ima »outsourcing« kot poslovna praksa in kot družbeni proces številne različne obraze, ki jih je pač treba razkrinkati.

Kako?

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si ali po telefaksu 01/43-09-175, in sicer do 23. junija 2023.

Kje?

Na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.


V pokušino

Če še niste prepričani, ali bi naročili napovedano tematsko številko, vam v pokušino ponujamo nekaj branja iz preteklih številk:

Delavsko gibanje skozi čas: 150 let delavskega boja – 150 let napredka

Kaj je poklicna bolezen in kako jo je mogoče pravno veljavno ugotoviti

Od obračuna bolniškega nadomestila do (ne)spoštovanja bolniškega reda – O bolniški odsotnosti in glavnih delavčevih dilemah v zvezi z njo

Share