Izteka se razpis za sindikalno priznanje Roža mogota – Vabljeni k sodelovanju!

5. 1. 2024

Odbor ZSSS za enake možnosti je objavil razpis za priznanje Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2023.

Prejme ga lahko posameznik ali posameznica oziroma organizacija, podjetje ali druga organizacija, ki se je v koledarskem letu 2023 odlikoval oziroma odlikovala z dosežkom, ki pomembno prispeva k ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških. Priznanje se lahko podeli tudi posamezniku oziroma posameznici ali organizaciji, podjetju ali ustanovi za življenjsko delo oziroma za dosežek ali vidno prizadevanje v daljšem časovnem obdobju. Roža mogota se lahko podeli za dosežek ali vidno prizadevanje v ZSSS ali izven nje.

Obrazložene predloge za podelitev priznanja lahko dajo sindikati podjetij, zavodov in drugih organizacij, sindikati – člani ZSSS ter njihov posamezni član oziroma članica, območne organizacije ZSSS ter organi ZSSS. Vljudno vabljeni!

Predloge za podelitev morajo upravičeni predlagatelji poslati Odboru najpozneje do 5. januarja 2024 na naslov: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Odbor ZSSS za enake možnosti, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: tajnistvo.predsednice@sindikat-zsss.si.

Po zaključenem roku za predlaganje kandidatov ali kandidatk bo Odbor obravnaval vse prispele predloge, ki so skladne z razpisom, ter predlagal predsedstvu ZSSS dobitnika ali dobitnico priznanja.

Sklep o podelitvi priznanja na predlog odbora bo sprejelo predsedstvo ZSSS. Priznanje – kipec Roža mogota, delo akademskega kiparja Dušana Tršarja – bo podelila predsednica ZSSS Lidija Jerkič ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marca 2024.

Celoten razpis za podelitev priznanja Roža mogota za dosežek leta 2023 je sicer dostopen tukaj, pravilnik o podeljevanju priznanja Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških pa je mogoče prebrati na tej povezavi.

Vabljeni k sodelovanju!

Share