Za kakovostne in dostopne poštne storitve! – Sindikat delavcev prometa in zvez in ZSSS pozivata k podpisu zakonodajne pobude

30. 9. 2020

Do tridesetega oktobra zbirajo delavke in delavci Pošte Slovenije podpise pod zakonodajno pobudo volivk ter volivcev za vložitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2C). S svojim podpisom na upravnih enotah lahko vsak od nas prispeva k sprejetju takega zakona, ki bo državo zavezal k subvencioniranju univerzalnih javnih storitev. Te mora Pošta opravljati v dobro vseh v Sloveniji, četudi je strošek večji od prihodka. Tak način subvencioniranja omogoča tudi evropska zakonodaja.

Predsedniki sindikatov Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) Pošte Slovenije: Darja Jazbec Šinigoj, Majda Stubelj, Peter Helbel in Miloš Radić, pozivajo vse, ki si želijo visoko raven kakovosti in dostopnosti poštnih storitev in so solidarni z delavkami in delavci na pošti pri njihovih prizadevanjih za delavske pravice, naj se podpišejo pod pobudo. S to potezo solidarnosti bodo podprli tudi sindikalni boj delavcev te družbe, ki je v državni lasti, kar pa pomeni, da država, kljub temu, da izvajajo gospodarsko javno službo, zahteva izplačilo dobička. »Država namreč po eni strani zahteva, da se izvaja javni servis, četudi ne prinaša dobička, po drugi strani pa kot lastnik vsako leto pričakuje donos. Rezultat je zapiranje poslovalnic in seveda pritisk na strošek dela. Nič več na škodo zaposlenih!« pravijo sindikalisti, ki si za spremembe prizadevajo že več let ter opozarjajo na čedalje večji pritisk na stroške, izgorevanje delavcev pošte in čedalje manjše zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo poštne storitve.

V prizadevanjih sodelujeta oba sindikata na Pošti Slovenije, pobudo je vložil Sindikat poštnih delavcev.

SDPZ in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije zato pozivata vse državljane, da pri zbiranju podpisov za vložitev zakonodajne pobude sodelujemo s svojim podpisom na upravnih enotah ali po elektronski poti. Zbiranje podpisov poteka od 1. 9. do 30. 10 2020. S pomočjo pet tisoč podpisov bo zakon pričel svojo pot v parlamentu, kjer bodo na potezi politiki in politične stranke.

Zakaj podpreti pobudo?

Generalna sekretarka SDPZ Saška Kiara Kumer je ob tej priložnosti povedala: »Že precej let opozarjamo na težavo pri Pošti Slovenije, kjer je država stoodstotni lastnik, hkrati pa določa tudi pravila na kakšen način mora pošta izvajati javno službo, opredeljuje standarde in tudi predpisuje ceno za to storitev. Že velikokrat smo se ukvarjali s tem, zakaj Slovenski državni holding kot upravljalec od podjetja, ki je v javni lasti in izvaja javno službo, zahteva donos in dobiček, kar nato pomeni pritisk na poslovodstvo ter na zaposlene. Če imaš tak sistem, lahko to privede samo do dvojega: do tega, da poslovodstvo z zapiranjem poslovalnic racionalizira poslovanje, in do pritiskov na zaposlene oziroma na stroške dela. Nič od tega za nas ni sprejemljivo, tako kot vse druge države v Evropski uniji pa mora tudi Slovenija aktivno prispevati k delovanju svojega javnega servisa, ki je dober, razvejan in je ljudem blizu. V tem smislu zakonodajno pobudo podpira tudi Sindikat upokojencev Slovenije. Že nam je težko včasih priti do poslovalnice in opraviti tisto, kar imamo za opraviti, lahko pa si predstavljamo, kaj to pomeni za nekoga, ki ni niti računalniško pismen niti mobilen in podobno. V tem smislu smo nedvomno mnenja, da je treba državo na določen način prisiliti k resnem pogovoru o tem, kako naš javni servis ohraniti na zadovoljivi ravni.«

Postopek za podpisovanje obrazca

Svoj podpis s podporo predlagani zakonodajni spremembi lahko vsak posameznik odda na dva načina, in sicer.

  • s podpisom priloženega obrazca (primer izpolnjenega vzorca lahko najdete tukaj), ki ga potrdijo na upravni enoti ali
  • z elektronskim podpisom, ki ga v primeru, če ima kvalificirano digitalno potrdilo, lahko odda na spletni strani e-uprave, in sicer na tej povezavi.

Od torka, 1. 9. 2020 do 30. 10. 2020 je mogoče podpisovanje obrazca (obrazci so brezplačno na voljo tudi na vseh upravnih enotah, prav tako je brezplačen postopek podpisa).

Z upravnimi enotami je dogovorjeno, da za podpisovanje obrazca ne bo potrebna prehodna najava na upravne enote. Na večjih UE bo posebno okence za podpisovanje obrazca.

Z izpolnjenim (a nepodpisanim!) obrazcem se v času uradnih ur oglasite na katerikoli upravni enoti, kjer bodo vaš podpis oziroma obrazec potrdili.

Na začetku vpišete vaše podatke in pod rubriko C.PZ podatke o predlogu zakona. Nato sledi še vaš podpis. Spodnji del (pod črto) pa so podatki, ki jih izpolni UE. Pri izpolnjevanju obrazca je treba biti pozoren na naslednje:

  • v rubriki PZ/ nujno vpišite št. 851, za tekstom »vložitev predloga zakona« pa je treba vpisati ZA SPREMEMBO ZAKONA O POŠTI (v priloženem obrazcu je to že izpolnjeno);
  • ime in priimek morata biti identična zapisu na osebni izkaznici in drugih uradnih dokumentih;
  • pri datumu rojstva ne zadostuje samo letnica, temveč je treba vpisati tudi dan in mesec;
  • ne vpisujte začasnega, temveč izključno stalno bivališče;
  • pri podpisu na UE preverite ali je uradna oseba vaš obrazec podpisala in ožigosala.

Lastnoročno podpisane in s strani upravne enote potrjene obrazce (podpisane osebno na UE) pošljite čim prej na naslov:

SINDIKAT DELAVCEV PROMETA IN ZVEZ

Dalmatinova 4

1000 LJUBLJANA

Če boste obrazec podpisali elektronsko, vam ni treba pošiljati potrdil ali karkoli drugega.

Share