ZSSS svetuje: Še vedno ne podpisujte ničesar!

27. 3. 2020

Že pred dnevi smo na ZSSS opozorili, naj delavke in delavci, članice in člani, tudi v času epidemije novega koronavirusa ne podpisujejo nobenih praznih papirjev ali sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega dejansko ne želijo. V takšnem primeru delavcu namreč ne pripada nadomestilo za brezposelnost (ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela), niti odpravnina (razen v primeru upokojitve), opozarjajo na inšpektoratu za delo.

Inšpektorat prav tako izpostavlja, da naj delavci in delavke ne podpisujejo praznih listov papirja, ki bi jih lahko delodajalci kasneje uporabili proti delavčevi volji (na primer za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi ali za kakšne odškodninske zahtevke …).

Takole pravijo: »Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 81. členu določa, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati s pisnim sporazumom med strankama – med delodajalcem in delavcem. To pomeni, da pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi tudi po delavčevi volji. Zato mora biti sporazum izraz resnične in prave volje pogodbenih strank. Pogoj za veljavnost sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi je, da ni dosežen s silo, grožnjo ali prevaro, da ni sklenjen v zmoti oziroma da je ‘prost vseh napak volje’. Sporazum tudi ni veljaven, če ni sklenjen v pisni obliki. Delodajalec mora delavca ob prenehanju delovnega razmerja še pisno obvestiti o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Ob tem opozarjamo, da se delodajalec s tem, ko doseže sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi, izogne zakonsko določenim pogojem, na podlagi katerih sploh lahko odpove pogodbo o zaposlitvi. Pri tem načinu prenehanja se lahko izogne tudi odpovednemu roku, ki je sicer določen za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Delavec pa lahko veljavnost sporazuma izpodbija le pri pristojnem sodišču.«

Kaj pa predčasno prenehanje pogodbe o zaposlitvi?

Glede predčasnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi na inšpektoratu pojasnjujejo, da mora delodajalec, če želi, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati prej, kot je določeno v pogodbi, pogodbo odpovedati. ZDR-1 predvideva več vrst odpovedi pogodbe o zaposlitvi, odvisno od tega, ali so v konkretnem primeru izkazani pogoji, ki jih zahteva zakon, da bi bila odpoved zakonita. Če bi delodajalec kršil postopek pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi, se lahko delavec obrne na inšpektorat za delo, medtem ko utemeljenost razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi presoja delovno sodišče. Če pa bi obstajal sum, da je delodajalec ponaredil podpis delavca na sporazumu o prenehanju delovnega razmerja, to predstavlja sum storitve kaznivega dejanja, zato se je v takem primeru treba obrniti na policijo, opozarjajo pristojni.

S terena

Na ZSSS smo se v preteklih dneh seznanili s spornimi praksamipodjetja Sava Turizem d. o. o, ki zaposlenim ponuja v podpis sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ter sporazum o odsotnosti z dela brez nadomestila plače. Podobne listine naj bi se pojavile tudi v Termah Lendava d. o. o. Tovrstno ravnanje ostro obsojamo – med drugim zato, ker gre za skupine najranljivejših delavcev med katerimi je veliko tujcev – in vsem delavcem ter delavkam, ki so jim (ali jim še bodo) v podpis ponujeni takšni sporazumi, ne glede na dejavnost svetujemo, da jih ne podpišejo. Če delavec sporazuma ne podpiše, pogodba o zaposlitvi ostane v veljavi, delodajalec pa lahko delavcu poda odpoved pogodbe o zaposlitvi, na podlagi katere bo slednji upravičen vsaj do nadomestila za brezposelnost in odpravnine. V primeru odrejenega začasnega čakanja na delo pa bodo delavke in delavci upravičeni do nadomestila plače za čas čakanja.

Razumemo, da so izredne razmere prizadele tudi delodajalce, nerazumljivo pa je, da so se nekateri pripravljeni uporabljati tako sporne metode zoper delavce, ki so jih še pred kratkim iskali v tujini, ker pri nas ni bilo dovolj razpoložljivega kadra.

Vse delodajalce v Sloveniji, ne glede na dejavnost s katero se ukvarjajo, pozivamo, da se tovrstnih praks ne poslužujejo, saj bomo v nasprotnem primeru primorani zoper njih uporabiti vsa sredstva, ki jih imamo na voljo.

Za delavke in delavce pa naj velja še naprej – ne podpisujte ničesar! Obrnite se na svoj sindikat, obrnite se na nas! Tu smo, da svetujemo in pomagamo!

Če še niste naš član ali članica, potem je čas, da se nam pridružite!

Share