Sindikalne centrale o referendumu o spremembah zakona o vodah

6. 7. 2021

Pri reprezentativnih sindikalnih centralah, katerih del je seveda tudi ZSSS, podpiramo referendum kot obliko neposredne demokracije in kot najvišjo obliko izraza volje ljudstva, ki ima po ustavi oblast v Republiki Sloveniji. Žal so to pravico skozi leta omejevali in tudi omejili, kljub temu pa ostaja pomembna možnost zavore, na katero lahko stopi ljudstvo, če se ne strinja z odločitvami oblasti.

To velja še toliko bolj, ko gre za zakone, ki so sprejeti brez javne razprave, brez socialnega dialoga in brez vključevanja stroke, brez analiz in brez soočenja argumentov pred parlamentarnim postopkom.

Takšni zakoni nimajo legitimnosti in prav je, da so podvrženi presoji ljudstva.

Tudi novela zakona o vodah spada med številne zakone, ki jih v zadnjem času sprejemajo brez sodelovanja javnosti, brez javne razprave, brez socialnega dialoga in brez strokovnih podlag. Zato v sindikalnih centralah, v katerih že dlje časa opozarjamo na tovrstno škodljivo prakso priprave in sprejemanja zakonodaje, ki ne upošteva nobenih argumentov laične in strokovne javnosti, in ki se ne trudi uskladiti različnih interesov ob posameznih vsebinah, podpiramo tudi referendum o noveli Zakona o vodah, ki bo potekal 11. julija 2021.

Pomembno je, da državljanke in državljani izkoristimo pravico, ki nam omogoča neposredno izražanje naše volje o konkretnem zakonskem predlogu.

PROTI noveli zakona o vodah pa govorijo že sama soočenja mnenj o vsebini spornega dela zakona, ki kažejo na demokratični deficit, do katerega je prišlo pri sprejemanju zakonodaje, kar je samo po sebi slabo. Glas proti je zato tudi glas PROTI izključevanju javnosti in socialnih partnerjev iz postopka priprave in sprejemanja zakonodaje in ZA večjo transparentnost pri sprejemanju zakonodaje.

Na to smo sindikati opozarjali tudi ob sprejemanju zakona o nacionalnem demografskem skladu, glede katerega za 16. julij, če bo zakon sprejet na seji državnega zbora naslednji teden, napovedujemo tudi začetek zbiranja podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Gre za zelo škodljiv zakon, ki bo politiki omogočil popolno upravljanje z vsem še preostalim skupnim premoženjem.

Izjava je v celoti dostopna tudi tukaj.

Ne spreglejte:

PROTI spremembam zakona o vodah! – POZOR: predčasno glasovanje poteka 6., 7. in 8. julija

Share