Skupni cilji sindikata delavcev gradbenih dejavnosti ter sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije so jasni in trdni

2. 3. 2023

Na Vranskem sta zadnji februarski dan istočasno potekala dva sindikalna kongresa, in sicer sedmi kongres Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije (SDGD) ter šesti kongres Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije (Stupis). Omenjena sindikata sta se namreč že pred časom znotraj ZSSS trdneje povezala v Združenje industrijskih sindikatov.

V uvodnem delu je zbrane nagovorila predsednica ZSSS Lidija Jerkič, ki je poudarila pomen skupnega delovanja in prizadevanj za sklenitev kolektivnih pogodb. Oba omenjena sindikata ju imata za dejavnost sklenjena, za čimer stoji trud, znanje, prizadevanja, je med drugim poudarila.

Zbrane je nagovorila predsednica ZSSS Lidija Jerkič. Foto M. M.

 

Skupni cilji so jasni in dovolj trdni, saj je treba vzpostaviti ravnotežje v družbi, kjer ne bo nihče ostal zadaj, so prepričani v obeh sindikatih, delegatke in delegati pa so sprejeli vse potrebne akte in izvolili novo vodstvo. V SDGD je predsednik ponovno postal Franc Niderl, podpredsednik pa Dušan Zgonc, medtem ko je republiški odbor omenjenega sindikata za sekretarja ponovno potrdil Oskarja Komca. V Stupisu pa je predsednik postal Jožef Horvat, poslovil pa se je dosedanji generalni sekretar Tone Rozman, ki je za svoje dosedanje delo v omenjenem sindikatu prejel številne zahvale svojih kolegic in kolegov.

Takole je potekal kongres sindikata delavcev gradbenih dejavnosti, utrinek s kongres njihovih sobork in soborcev iz sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije pa najdete zgoraj. Obe fotografiji M. M.

 

Vzdušje je bilo spodbudno, zbrani so si zadali nove naloge za prihodnji mandat in skupaj tudi poslali sporočilo podpore sobaricam Hotelov Bernardin, ki so ta dan stavkale.

Share