Solidarno. Za socialno pravičnost! – Pred vrati je 9. kongres ZSSS

3. 10. 2022

Bliža se konec petletnega mandatnega obdobja v ZSSS in že nekaj časa v naši organizaciji potekajo intenzivne priprave na njen kongres. Ta bo 4. oktobra, v Ljubljani.

9. kongres Zveze svobodnih sindikatov Slovenije bo tako potekal v torek, 4. oktobra, v hotelu Mons, Pot za Brdom 4, v Ljubljani, in sicer s pričetkom ob 9:00.

V uvodnem delu kongresa (9:00 – 10:30) bodo potekali govori in kratek kulturni program. Spregovorili bodo Luka Mesec, minister za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Liina Carr, konfederalna sekretarka Evropske sindikalne konfederacije, predstavniki sindikalnih central, delodajalcev in aktualna predsednica ZSSS Lidija Jerkič, ki je tudi kandidatka za predsednico v naslednjem mandatnem obdobju.

Kongres je sicer najvišji organ ZSSS in je sklican najmanj vsako peto leto. Skliče ga predsedstvo ZSSS, ki je med sklicem kongresov tudi njen najvišji organ. Predsedstvo prav tako sprejme rokovnik vsebinskih, organizacijskih in kadrovskih priprav na kongres, imenovalo pa je tudi komisije za spremembe na določenih področjih. Delegatke in delegati kongresa pa bodo obravnavali in sprejemali program organizacije ter druge programske dokumente in njihove spremembe, obravnavali in sprejemali poročilo o delu ZSSS in poročilo njenega nadzornega odbora. Na dnevnem redu bodo tudi spremembe statuta, skladno z njim pa bodo naši delegatke in delegati tudi opravili volitve vodstva ZSSS. Pričakovati je tudi razpravo in sprejem drugih pomembnih dokumentov, ki jih bodo kongresu predložili različni organi organizacije, njeni sindikati ter druge oblike organiziranosti ZSSS.

Na letošnjem kongresu, kot rečeno, pričakujemo tudi več sindikalnih gostov, med drugim iz Evropske konfederacije sindikatov, katere del je ZSSS, in iz Regionalnega sindikalnega sveta Solidarnost (RSS Solidarnost), v katerem je združenih več sindikalnih konfederacij iz držav na ozemlju nekdanje Jugoslavije, tudi seveda Slovenije. S slednjimi bo potekal delovni sestanek že v ponedeljek, 3. oktobra.

O dogodku in o dogajanju okoli njega vas bomo v prihodnjih dneh seveda intenzivno obveščali prek naših kanalov, že zdaj pa smo vzpostavili posebno spletno mesto, kjer najdete več informacij o vsem skupaj. Posebej izpostavljamo razdelek Programski dokumenti, kjer najdete vse najpomembnejše programske dokumente, ki bodo aktualni na kongresu:

Programski dokumenti

V luči prihajajočega kongresa ZSSS in nasploh aktualnih družbenih razmer pa smo v novi tematski številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, ki je izšla 29. septembra, pogledali, kje kot sindikalno gibanje trenutno smo in kam gremo oziroma bi morali iti.

Izpostavljamo pošten odmerek sindikalne refleksije, ki ga najdete na tej povezavi (svoj pogled je prispevala tudi aktualna predsednica ZSSS Lidija Jerkič, vsebine pa dodajamo sproti):

Širimo sindikalna obzorja

Share