Soupravljanje

12. 12. 2019

Namen seminarja:
Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov o osnovah delavskega soupravljanja, zakonodajni podlagi, vlogi in odgovornostih sveta delavcev ter o pomenu in načinih sodelovanja med svetom delavcev in sindikatom.

Predavatelja:

Andrej Zorko in Katja Gorišek

Termin:

Škofja Loka, 12. december 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Razpis seminarja

Prijavni obrazec

Urnik

Share