Z novim letom višje odmerne stopnje pri poklicnem zavarovanju

1. 12. 2023

Kapitalska družba d.d., ki upravlja s Skladom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ), je 29. novembra 2023 prejela odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), o odobritvi sprememb in dopolnitev Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki so ga člani Odbora SODPZ obravnavali in potrdili na svoji 47. izredni seji in v veljavo stopi 1. januarja prihodnje leto.

Predstavniki delodajalskih organizacij in Ministrstvo za finance so vztrajali pri nadaljevanju prehodnega obdobja in nezviševanju odmernih stopenj pri poklicnem zavarovanju. Stališče ZSSS je bilo ravno nasprotno. S pomočjo MDDSZ in z veliko pogajalskih tehnik nam je uspelo, da smo na koncu na odboru predlagali sklep, ki vse odmerne stopnje zvišuje za 0,6 odstotka, kar pomeni, da je za najtežje poklice odmerna stopnja višja kot tista, dogovorjena v letu 2014.

Odločba MDDSZ

Višje odmerne stopnje veljajo od 1. januarja 2024!

Share