Poziv najslabše plačanih javnih uradnikov preslišan. Stavka na upravnih enotah po Sloveniji

15. 11. 2023

Po včerajšnjih neuspešnih pogajanjih na ministrstvu za javno upravo, so danes zaposleni na sedmih upravnih enotah po Sloveniji izvedli celodnevno stavko. Delavci in delavke na upravnih enotah Jesenice, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo Mesto, Ptuj in Ruše ter pripadajočih krajevnih uradih zahtevajo linearno zvišanje plač za sedem plačnih razredov, dodatek za stalnost, izenačenje nazivov z uradniki zaposlenimi na ministrstvih, ureditev dodatka za blagajniško poslovanje ter vzpostavitev dostojnega plačila za novo zaposlene sodelavce, ki bi zmanjšali trenutni kadrovski manko.

Konferenca sindikatov upravnih enot Slovenije, združenih pod okriljem Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS), je v začetku septembra sklenila, da bo v primeru, da se ministrstvo za javno upravo ne bo odzvalo na njihove zahteve, ki so jih podali ob zadnji protestni prekinitvi dela 24. maja letos, organizirala celodnevno stavko. Da se v letu dni mandata aktualne vlade ni storilo praktično ničesar, ko gre za preobremenjenost, kadrovski primanjkljaj ter sramotno plačilo javnih uslužbencev na upravnih enotah, so na novinarski konferenci SDOS – Konference sindikata upravnih enot, ki je bila 28.09.2023, opozorili tudi tedanjo resorno ministrico Sanjo Ajanović Hovnik ter Vlado Republike Slovenije.

Običajno živahna uradniška mesta UE Ljubljana-Linhartova so danes samevala.                    Foto: M.P.

 

Večina uradnikov s V. oz. VI. stopnjo zahtevane izobrazbe, torej s končano srednjo ali višjo šolo, trenutno prejema minimalno plačo oziroma kakšen plačni razred nad njo, ob trenutni prepovedi usklajevanja plač, ki ga je vlada predvidela v 65. členu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2024 in 2025 (ZIPRS) pa bi tako stanje ostalo vsaj do 1. januarja 2025. »Plače višjega in visokega uradništva po ministrstvih so na visokem nivoju in slednjim ni in ne bo potrebno trepetati pred prihajajočo draginjo, povsem nekaj drugega pa so operativni uradniki države in vsi iz plačne skupine »J«, ki so pred težkim izzivom, kako zadovoljno in uspešno delati in sebe ter svoje družine preživeti z minimalno plačo. Slabo plačani ter preobremenjeni uradniki in strokovno tehnični delavci upravnih enot so navzlic svojemu mizernemu položaju še kako sočutni z našimi sodržavljani, ki so jim vremenske ujme vzele vse, zato se uradniki upravnih enot še posebej trudijo, da pri upravnem odločanju storijo prav vse, da vsi občani, ki so hitre usluge še kako potrebni, najhitreje pridejo do vseh potrebnih storitev,« je situacijo zaposlenih na upravnih enotah v pismu v petek, 10. novembra, trenutnemu ministru za javno upravo Klemnu Boštjančiču predstavil predsednik SDOS Frančišek Verk.

Ministrstvo za javno upravo že pet let ignorira pozive zaposlenih

Vlada bi se morala odločiti za prioritete pri upravnem odločanju in angažirati primerno večje število uradnikov ter jih dostojno in primerno plačati. Na to temo je SDOS zadnjih pet let redno pisno in ustno opozarjal tako ministre za javno upravo kot Službo za upravne enote (SUE), ki pa se niso ustrezno odzvali in danes je kadrovsko stanje katastrofalno, saj ni več uslužbencev, ki bi bili pripravljeni delati kot uradniki v državnem organu za osnovno plačo nižjo od minimalne, je poudaril Verk.

Graf preobremenjenosti zaposlenih na UE Ljubljana od leta 2017 do 2022. Foto: SDOS

 

Njegove navedbe potrjujejo tudi statistični podatki. V letu 2017 je bilo na UE Ljubljana zaposlenih 295 javnih uslužbencev, ki so opravili 157.909 upravnih postopkov, pet let kasneje je na enako število zaposlenih padlo 262.129 upravnih postopkov oziroma 104.220 več kot v letu 2017. Še bolj zaskrbljujoči stanje slikajo podatki iz leta 2010, ki nazorno kažejo trend zmanjševanja števila zaposlenih na upravnih enotah. Leta 2010 je tako 349 delavcev opravilo 162.024 upravnih zadev, leta 2022 pa je le 294 delavcev opravilo 262.129 upravnih zadev. Do danes je UE Ljubljana zapustilo še 14 zaposlenih, tako da zaenkrat na vseh oddelkih dela 280, kakšno bo stanje do konca leta si Verk ne upa napovedati.

Graf preobremenjenosti zaposlenih na UE Ljubljana od leta 2010 do 2023

 

Trenutno je na vseh oddelkih UE Ljubljana ostalo 69 manj zaposlenih kot jih je bilo leta 2010, čeprav so tedaj upravne enote obravnavale manjše število vlog tujcev. Linearno se je povečalo tudi število nerešenih vlog, ki jih je trenutno več kot 12.000, prosilci naj bi se pogosto neupravičeno znašali nad uslužbenci, ki vlog preprosto ne zmorejo rešiti v razumnem roku. Samo Oddelek za tujce UE Ljubljana je v zadnjih dvanajstih letih zapustilo 20 uslužbencev, zaradi česar so morali ukiniti dvoizmensko delo, je v pismu ministra še opozoril Verk.

Stavkovne zahteve zaposlenih na upravnih enotah, s katerimi so seznanjeni na Ministrstvu za javno upravo in Službi za upravne enote MJU:

  • vsem zaposlenim na upravni enoti se poviša plače za 7 plačnih razredov;

  • nazivi se morajo izenačiti z nazivi na ministrstvih, to je, na upravni enoti se nazivi ne smejo končati pri višjih svetovalcih;

  • takojšnja ureditev dodatka za blagajniško poslovanje (blagajniški riziko)

Ker na včerajšnjem sestanku z ministrom za javno upravo Klemnom Boštjančičem predstavniki Konference sindikatov UE Slovenije niso dosegli razrešitve stavkovnih zahtev, je danes na sedmih upravnih enotah stavkalo okoli 800 javnih uslužbencev. Na dopoldanski novinarski konferenci v UE Ljubljana – Linhartova je Verk opozorili, da se pozivu večine članstva sindikata na upravnih enotah niso odzvali v vseh upravnih enotah v državi. »Najverjetneje iz strahu pred sankcijami, spet drugi pred napovedano grožnjo, ki jo je tudi v torek izrekel minister za finance Klemen Boštjančič, ki opravlja funkcijo ministra za javno upravo, da stavka ne bo plačana.« Sočasno jim je služba za upravne enote poslala zajeten spisek obveznih nalog, ki jih morajo opravljati tudi med stavko, na njem pa naj bi »napisali celo tisto, česar upravne enote ne delajo«, je bil ogorčen Verk. Če bi opravljali vse naloge, ki so jih predvideli načelniki nekaterih upravnih enot, bi potrebovali še vsaj 3000 do 4000 dodatnih zaposlenih, je bil ogorčen Verk.

Nedovoljeni pritiski na stavkajoče

Obenem je generalni sekretar SDOS Renato Romič opozoril, da vodstvo nekaterih upravnih enot prosi sindikalne zaupnike, naj sporočijo število stavkajočih in njihova imena. »Načelniki zlorabljajo odrejanje nujnih nalog za delovanje upravnih enot, kljub temu, da je bila stavka napovedana in je kot pravica zapisana v ustavi ter se izvaja v skladu s predpisi,« je dejal in poudaril, da so takšni pritiski na stavkajoče nedopustni, zato bodo takšno dejanje šteli kot oviranje stavke in sindikalnega delovanja in proti kršiteljem podali kazenske ovadbe.

Zaskrbljeni zaposleni uradniki in uradnice na UE Ljubljana-Linhartova. Foto M.P.

 

Predsednik sindikata ljubljanske upravne enote Dragan Stanković je z grafi nazorno predstavil problematiko najbolj obremenjene upravne enote v državi in poudaril, da zaposleni zaradi preobremenjenosti in slabih plač zapuščajo svoja delovna mesta in odhajajo v bolje plačane službe. »Zaradi ogromnega prirasta zadev in nizkih plač zaposleni iz upravne enote Ljubljana odhajajo tako na druge upravne enote po državi kot na ministrstva. Ti delavci in delavke opravljajo enaka dela kot prej, a takoj padejo na višje plačana delovna mesta in z boljšim nazivom. Razkorak med odhodi in prihodi je čedalje večji.«

Kako iz leta v leto narašča preobremenjenost zaposlenih na upravnih enotah, je opisal tudi vodja oddelka za premoženjskopravne zadeve na ljubljanski upravni enoti Slobodan Vuk. »Na vseh 56 upravnih enotah v državi je zaposlenih okoli 2300 ljudi, upravnih zadev je bilo lani dobrih 1,8 milijona, medtem ko jih je bilo leta 2019 1,2 milijona, število zadev pa se bo samo še povečevalo, kar je na včerajšnjem sestanku napovedal tudi minister za javno upravo Klemen Boštjančič.«

Nadaljevanje pogajanj brez resnega učinka?

Pogajanja z ministrom Boštjančičem naj bi se nadaljevala prihodnji teden, a Verk je skeptičen, da bodo prinesla napredek oziroma izpolnitev stavkovnih zahtev. »Na vladi so nam včeraj dali jasno vedeti, da stavka ne bo plačana. Poleg tega je služba za upravne enote na MJU že izdala navodila, katera dela in naloge morajo opravljati zaposleni na UE med stavko. Preprosto povedano je treba opravljati vse naloge in storitve za državljane, kar pa je praktično nemogoče. S tem sem bil seznanjen, ker so mi to sporočili z manjših upravnih enot, na ljubljanski upravni enoti pa tega navodila sploh še niso prejeli. Informacijski sistem Krpan, ki ga na upravnih enotah uvajajo, namreč ne sprejema prihajajoče elektronske pošte. Gre za nov sistem, ki se uporablja v državni upravi, za upravne enote pa ni najbolj primeren. Danes, denimo, so na UE Ljubljana prejeli več kot 6000 elektronskih vlog in okoli 600 vlog po navadni pošti. To pa lahko reši le zadostno število ljudi, dovolj zmogljiva informatika in zaposleni, ki ne bodo prejemali le minimalnih plač. Po mojem mnenju se to ne bo zgodilo pred celovito prenovo plačnega sistema v javnem sektorju, do takrat pa bodo upravne enote zapustili še tisti strokovnjaki, ki sedaj vztrajajo« je bil oster Verk.

SDOS in Konferenca sindikatov upravnih enot bodo sprva počakali na rezultate današnje stavke, nato pa se želi Verk srečati z ministrom Boštjančičem in temeljito pogovoriti o možnih rešitvah. V primeru, da stavkovne zahteve v doglednem času ne bodo izpolnjene, pa Verk pričakuje solidarnostni odziv »To družbeno krizo moramo rešit, ker če bo ta eksalirala, se bo zgodila ulica in to vseh sindikatov.«


Stavkovni odbor UE Ljubljana je določil nujne upravne postopke, ki jih bodo izvajali stavkajoči:

  • Matični oddelek: prevoz trupla v tujino ali vpis rojstva, če mora novorojenec na nujno zdravljenje v tujino
  • Oddelek za javni red: izdaja osebne izkaznice ali potnega lista iz razloga nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja v tujini ali smrti v družini v tujini.
  • Oddelek za promet: izdaja vozniškega dovoljenja iz razloga nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja v tujini ali smrti v družini v tujini.
  • Oddelek za evidence tujcev: vročitev dovoljenja za bivanje za novorojence (prvo dovoljenje) in vročitev dovoljenja za bivanje za voznika v mednarodnem prometu. Vlog oziroma dopolnitev k vlogam, poizvedovanj, kaj se dogaja s kakšno vlogo, ne posredujejo.
  • Področje okolja, prostora, kmetijstva ter delovno-pravnih zadev: individualno se bo presojalo na vsakem posameznem primeru ali so zadeve nujne za stranke
  • Rreferendumske pobude: na obeh lokacijah upravne enote Ljubljana so vključene na seznam nujnih nalog, pri čemer izrecno ne bodo opravljali še drugih storitev, ki bi jih nekdo želel opraviti po podaji podpore referendumski pobudi, če ne bodo sodile v okvir nujnih nalog.
  • Urejanje prebivališč: nujni prepoznani postopki urejanja zakonskega prebivališča.

Vse zahteve za izvedbo omenjenih upravnih postopkov morajo osebe podkrepiti s konkretnim dokazom, zgolj ustna izjava ne zadostuje!

Sindikati ZSSS podpiramo stavko zaposlenih na upravnih enotah

Država zapostavlja najslabše plačan operativni kader! Na ljubljanski upravni enoti za eno uro protestno prekinili delo

Share