Vlada se želi maščevati sindikatom in delavstvu

12. 7. 2021

Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central, tudi ZSSS, so danes pozvali k umiku predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki ga je ministrstvo za zdravje pretekli teden (do 6. avgusta) poslalo v javno razpravo. V njem vidijo maščevanje sindikatom zaradi javno izražene kritike delovanja vlade in ignoriranja socialnega dialoga.

V imenu reprezentativnih sindikalnih central je ključne argumente za sindikalno nasprotovanje zakonu predstavil Jakob Počivavšek, predsednik konfederacije sindikatov Slovenije Pergam. Kot je dejal, bi morali sprejeti nov zakon, toda ta bi moral zasledovati drugačne cilje od predlaganih sprememb: »Potrebovali bi spremembe, kot so preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, neučinkovitega sistema letnega dogovarjanja o obsegu in cenah zdravstvenih storitev, primanjkljaja v zdravstveni blagajni ipd.« Opozoril je, da sprememb do sedaj niso blokirali sindikati, temveč delodajalske organizacije. »Ogorčeni smo nad tem, da imamo namesto resne reforme na mizi vladne spremembe, ki ne rešujejo niti enega od prej naštetih problemov, ampak ima samo dva cilja. Izločitev predstavnikov delavcev in zavarovancev iz upravljanja zavoda za zdravstveno zavarovanje in možnost, da bi minister za zdravje zadržal katerokoli odločitev zavoda, če bi ocenil, da ni v skladu s sprejeto politiko,« je bil kritičen do predvidenih sprememb.

Maščevanje sindikatom in delavstvu

»Gre za povsem očitno maščevanje sindikatom za javno izraženo kritiko vlade zaradi ignorance socialnega dialoga pri pripravi in sprejemanju zakonodaje, gre za maščevanje skupščini ZZZS kot najvišjemu organu upravljanja zdravstvenega zavarovanja za odklonilno stališče do predloga socialne kapice in nenazadnje za željo po omejitvi avtonomije ZZZS,« je še menil Počivavšek. Opozoril je, da avtonomijo zagotavlja prav sodelovanje delodajalcev in delojemalcev (delavstva) pri upravljanju z njihovimi sredstvi: »Prispevki, ki jih plačujejo, omogočajo, da lahko vsi solidarnostno koristijo zdravstvene storitve, ne glede na obseg vplačanih prispevkov.« Predsednik Konfederacije sindikatov javnega Sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je dejal, da predvidene spremembe izključujejo samo sindikate, ne pa vseh socialnih partnerjev. Vlada želi predstavnike delavcev povsem umakniti iz zavoda, vpliv delodajalcev pa samo nekoliko zmanjšuje. »Predstavnike delavcev želijo v organih organizacij, v katerih delavci prispevajo polovico denarja, izključiti iz odločanja o ključnih stvareh,« je razmišljal Štrukelj. Prav takšen način izključitve potrjuje, da se vlada s tem želi maščevati sindikatom in delavstvu. »Samo ugibamo lahko, kje se bo odvil naslednji napad na sindikalne pravice,« je še dodal Počivavšek.

Vlada zabredla v avtoritarni način vladanja

Sindikati so z ogorčenjem sprejeli tudi besede ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja, ki je dejal, da glede socialnega dialoga dela vse, kar je v njegovi moči. Počivavšek je opozoril, da minister ni sklical niti enega samega sestanka s predstavniki sindikalnih central. »Odgovoril ni niti na naš dopis glede potencialne vrnitve na ekonomsko-socialni svet.« Njegova izjava, da se morajo sindikati najprej odreči protestom, preden se bodo lahko vrnili k pogajalski mizi, pa po njegovem kaže, da minister ne razume, da so sindikalne aktivnosti posledica socialnega nedialoga in ne obratno. Spomnimo, da so predstavniki reprezentativnih sindikatov konec aprila dokončno odstopili od socialnega nedialoga, saj že pred tem vlada več mesecev ni spoštovala lastnih pravil o socialnem dialogu. Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je spomnila, da so že takrat poslali vrsto predlogov, ki bi sindikate znova pripeljali za pogajalsko mizo. »Vse do danes niti z besedo nismo dobili odgovora. Niti od vlade niti od ministra za delo, ki je dolžan skrbeti za uravnoteženost interesov in potek dialoga,« je opisala dogajanje. »Celotna vlada ne razume odločitve ustavnega sodišča, ki je nedavno povedalo, da so protesti osnovna človekova pravica in zato dopustni v vsakem primeru,« je pokomentirala besede ministra. Štrukelj je dodal, da ministrovi pozivi, da se sindikati odrečejo svoji ustavni pravici kažejo na avtoritarne tendence te vlade, ki jim je očitno podlegel tudi minister, »ki se niti ne zaveda, kako globoko je zabredel v avtoritaren način vladanja«.

Evropsko komisijo obvestili o dogajanju

Sindikati niso bili vabljeni niti na srečanje ministrov za zaposlovanje in socialno politiko. Srečali pa so se z evropskim komisarjem za delovna mesta in socialne pravice Nicolasom Schmitom in generalnim sekretarjem Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) Lucom Visentinijem. Štrukelj je dejal, da so ju opozorili, da težave v Sloveniji niso prisotne samo na področju vladavine prava (npr. ob neimenovanju tožilcev) in pritiskov na medije, temveč da so enako težke kršitve prisotne tudi pri uničevanju socialnega partnerstva in participativne demokracije, kar je ena od ključnih vrednot EU. Kot je dejala predsednica ZSSS, so jima obrazložili dogajanje v Sloveniji in obvestili o poskusih uničevanja sindikatov prek izločanja iz zakonodajnih postopkov in javnega blatenja za kar skrbijo provladna sredstva javnega obveščanja. »Obljubili so nam, da bo socialni dialog uvrščen visoko na dnevnem redu Evropske komisije. V njenih naslednjih priporočilih lahko zato pričakujemo tudi kritiko Slovenije glede socialnega dialoga

Matej Klarič

Share