ZSSS in Pergam pred volitvami 2018 zastavila vprašanja političnim strankam

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM (Pergam) sta 20 parlamentarnim in zunajparlamentarnim političnim strankam pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami zastavila nekaj vprašanj. Z odgovori nanje bodo sindikalnim članicam in članom pomagali pri odločanju, komu nameniti volilni glas, sindikalnima centralama pa pomagali pri odločanju o prihodnjem sodelovanju z njimi.

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič in predsednik Pergama Jakob Počivavšek sta vprašanja, objavljena v integralni obliki spodaj, postavila Stranki modernega centra (SMC), Slovenski demokratski stranki (SDS), Demokratični stranki upokojencev (Desus), Socialnim demokratom (SD), Novi Sloveniji – krščanskim demokratom (N.Si), Levici, Stranki Alenke Bratušek, Stranki Lista Marjana Šarca, Listi novinarja Bojana Požarja, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki, Glasu za otroke in družine, Novi ljudski stranki Slovenije, Dobri državi, Slovenski ljudski stranki (SLS), Stranki Pozitivna Slovenija (PS), ZL – Demokratični stranki dela, Solidarnosti, Slogi in Piratski stranki.

»Vprašanj se je nabralo precej, a so prav vsa izjemnega pomena za naše delo, tako da se vam v naprej zahvaljujemo za sodelovanje. Tako vprašanja kot odgovore bomo objavili na naših spletnih straneh, predstavili članicam in članom ter drugi zainteresirani javnosti,« sta napovedala Jerkičeva in Počivavšek.

Sindikalisti so politične stranke vprašali glede njihovih načrtov razvoja gospodarstva in delovnih mest, obsega javnih storitev in položaja mladih. Zanimalo jih je, ali se zavzemajo za reformo trga dela, kako gledajo na prihodnost dela in razrast atipičnih in prekarnih oblik dela, fleksibilnost delovnega razmerja, vseživljenjsko učenje in usposabljanje, distribucijo pač, davčno politiko, minimalno plačo, delitev dobička, enotni sistem plač javnega sektorja, enake možnosti spolov, ureditev področja varnosti in zdravja pri delu, pokojninsko in zdravstveno reformo, uvedbo demografskega sklada in socialni dialog, socialno partnerstvo ter reprezentativnost socialnih partnerjev …

Vprašanja ZSSS in Pergama političnim strankam pred volitvami 2018, 10. 4. 2018

Share