Sindikalni svet »Solidarnost« pisal izrednemu pooblaščencu Agrokorja

Predsednik ZSSS Dušan Semolič je v imenu Regionalnega sindikalnega sveta »Solidarnost« v petek, 14. 4. 2017, pisal pismo Anteju Ramljaku, izrednemu pooblaščencu za trgovsko družbo Agrokor, d. d.

Regionalni sindikalni svet, ki ga sestavljajo reprezentativne sindikalne centrale vseh držav, nastalih na področju nekdanje Jugoslavije, in ki mu letos predseduje ZSSS, družbi Agrokor sporoča: »Sindikalne centrale, združene v Regionalnem sindikalnem svetu »Solidarnost« vas pozivamo, da pri reševanju poslovnih in finančnih problemov ne posegate v zatečene pravice delavcev, niti jih slabite, ter, da ne posegate v pravico do sindikalnega organiziranja, ki je zaščitena s konvencijami Mednarodne organizacije dela, Listino o temeljnih pravicah EU, ter v številnih državah tudi z ustavo. Prav tako smo prepričani, da boste spoštovali in uresničevali sklenjene kolektivne pogodbe med sindikati in delodajalci, ter spoštovali dejstvo, da je njihovo morebitno spreminjanje možno le v socialnem dialogu med sindikati in delodajalci.«

Več v spodnjem dokumentu!

Javno pismo Regionalnega sindikalnega sveta “Solidarnost” Agrokorju

Share