Dvig minimalne plače in najnižje urne postavke za študentsko delo

13. 1. 2022

Včeraj je bila v uradnem listu objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 zanaša 1074,43 evra bruto. V kratkem bo tam objavljena tudi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je povezana z višino minimalne plače. Najnižja urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov bo tako znašala 6,17 evra bruto.

Minister Janez Cigler Kralj je minimalno plačo lansko leto zvišal na 1024,24 evra, za letošnje leto je predlagal 4,9-odstoten dvig, kar zanaša 1074,43 evra bruto. Za sindikate je to, kot smo večkrat povedali, premalo. V ZSSS smo se namreč zavzemali za dvig minimalne plače za 10,65 odstotka, kar bi pomenilo 1133,35 evrov bruto. Kot je povedala predsednica ZSSS Lidija Jerkič, obstaja kopica razlogov za to, da bi bil dvig minimalne plače višji: »Sindikalna stran je izrazila prepričanje, da bi poleg obvezne uskladitve, ki jo določa že zakon (rast življensjkih stroškov), rast minimalne plače morala odražati tudi ostale pogoje, od gospodarske rasti, realne rasti plač do padca brezposelnosti in zlasti podražitev, s katerimi se soočamo v zadnjem času.« Med drugim je izpostavila tudi: »Pri določanju višine minimalne plače se moramo zavedati, da minimalna plača ni določena za zaščito gospodarstva, temveč pomeni najnižjo še pravično plačilo za delo, varuje torej najbolj slabo plačane delavce. Ministru smo zato predlagali, da opravi dodaten premislek in minimalno plačo dvigne upoštevaje ne le rast življenjskih potrebščin, temveč tudi gospodarsko rast, rast plač in izrazito padanje brezposelnosti.« Kar pa se na koncu ni zgodilo.

Ne pozabite na upokojenke in upokojence

… pa ministra za delo pozivajo v Sindikatu upokojencev Slovenije, kjer so prepričani, da mora biti urna postavka za občasno delo upokojenk in upokojencev izenačena z urno postavko za študentsko delo, ki je že znana in znaša 6,17 evra, pravijo. »Nesprejemljivo bi bilo, da bi z nižjo urno postavko za občasno delo upokojenk in upokojencev izkoriščali njihov težak položaj ter s tem povzročali tudi nelojalno konkurenco drugim oblikam dodatnega dela,« so jasni v sindikatu.

Najvišje in najnižje

Dodajmo še, da sta ministrstvo za delo in ministrstvo za finance v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določila najvišje in najnižje vplačilo dodatnega kolektivnega pokojninskega kolektivnega zavarovanja, ki ga za posameznega člana oziroma članico v posameznem koledarskem letu plača delodajalec v letu 2022:

Ministrstvo za finance – najvišje vplačilo: Najvišja letna premija, upravičena do davčne olajšave, ostaja enaka in znaša 5,844 odstotka bruto plače zaposlenega, vendar skladno z Obvestilom o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022 ne več kot 2.819,09 evra.

Ministrstvo za delo: najnižje vplačilo znaša 338,02 evra. Ta usklajena višina najnižjega zneska vplačil v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanja v letu 2022 bo kmalu objavljena tudi na spletni strani gov.si.

Share