Iz Delavske enotnosti, št. 27, leto 2017: Delavci Aruma so na trnih

Okoli 310 delavk in delavcev podjetja Arum, ki nadaljuje tradicijo murskosoboške Mure, je v teh dneh ponovno na trnih, saj je stečajni upravitelj Aha Mure Stevo Radovanović uspel prodati objekte in stroje, ki jih ima njihovo podjetje v najemu. Tako je sedaj usoda Aruma in njihovih delovnih mest v veliki meri odvisna tudi od kupca premoženja Aha Mure v stečaju.

 

Delavci Aruma upajo, da prodaja premoženja Aha Mure v stečaju, ki ga ima v najemu njihov delodajalec, ne bo ogrozila njihovih delovnih mest.

 

Proizvodne hale, stroje, zemljišča in blagovno znamko nekdanje Mure in kasnejše Aha Mure je na zavezujočem zbiranju ponudb kupilo podjetje Inpos iz Celja, ki se ukvarja s tehnično trgovino na debelo in drobno. Inpos je za vse omenjeno ponudil 2,011 milijona evrov. Za celotno premoženje stečajnega dolžnika sta se potegovali tudi podjetji Avtocenter Škafar iz Murske Sobote, ki je ponudilo 1,6001 milijona evrov in Metalka Commerce Ljubljana, ki je ponudila 1,617 milijona evrov.

Radovanović je zadovoljen, da mu je premoženje stečajnega dolžnika končno uspelo prodati, saj je stečaj za Aha Muro, ki je takrat zaposlovala še okoli 1200 delavk in delavcev, stekel že spomladi 2014. Prepričan je, da je temu na eni strani botrovala nizka cena, po drugi strani pa tudi gospodarska rast v Sloveniji.

»Nič ne vemo, kaj nas čaka,« pravi predsednica podružnice Sindikata tekstilne in usnjarskopredelovalne industrije Slovenije (Stupis) v Arumu Jolanka Horvat. Po njenih besedah je novi lastnik kupil tri proizvodne hale – v eni so v nekdanji Muri šivali ženska oblačila, v drugi moška oblačila in v tretji plašče. Arum ima od stečajnega upravitelja v najemu samo halo, imenovano »moška oblačila«. Če bi mu jo pustil v najemu tudi novi lastnik, bi njemu samemu še vedno ostali dve hali, zemljišča in velika vratarnica za uresničitev svoje poslovne ideje. Skratka, kot pravi Horvatova, delavci upajo, da zamenjava lastnika najete proizvodne dvorane in strojne opreme ne bo ogrozila Aruma in njihovih delovnih mest.

Sicer pa izkušnje kažejo, da prenos lastništva traja več mesecev. Najprej mora izteči rok za pritožbe, nato pa ima kupec devetdeset dni časa, da plača kupnino. Po tem bo nekaj časa minilo tudi za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Tako verjetno Inpos še nekaj mesecev ne bo prevzel premoženja v last in posest.

Delavci upajo, da bodo v tem času našli tudi rešitev za to, da bo Arum nadaljeval proizvodnjo, saj imajo dovolj dela in naročil.

Novi lastnik premoženja Aha Mure ni povezan s tekstilno industrijo. Tudi svojih načrtov, kaj namerava s premoženjem na lokaciji nekdanje Mure, javnosti še ni razkril. Je pa javno izjavil, da je Arumu zaenkrat pripravljen dati proizvodne prostore in stroje v najem za primerno najemnino. Dejstvo je, da so proizvodne dvorane prenizke za kakšno drugo proizvodnjo, razen tekstilne, seveda pa jih je možno uporabiti za neproizvodne dejavnosti. Dejstvo je tudi, da imajo najemniki v dolgoročnem najemu tudi strehe proizvodnih dvoran, na katerih so zgradili sončne elektrarne, zato odstranitev proizvodnih hal ne bi bila poceni.

Po besedah Horvatove poteka delo v Arumu po ustaljenem ritmu. Praviloma delajo delavke in delavci 40 ur na teden (za razliko od prejšnjih časov so ob sobotah prosti), ob menjavah sezone pa imajo nekaj dni kolektivnega dopusta, kar je za konfekcijsko industrijo običajno. Zaposleni prejemajo plače sicer v dveh delih, vendar pa so redne. Žal večina zaposlenih prejema zgolj minimalne plače, vendar je tudi to v naši tekstilni industriji prej pravilo kot izjema. Vsako leto podjetje zaposlenim izplača tudi regres za letni dopust, ki ga dobijo novembra. Tako so se socialni partnerji dogovorili tudi za letos.

Delavkam in delavcem podjetje zagotavlja tudi regres za malico in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Dejansko dobijo vse, kar jim pripada po zakonu in kolektivni pogodbi, zato jim ni vseeno, kako bo Arum posloval naprej. Kljub temu, da gospodarstvo v Sloveniji že tretje leto zapored dosega rast, je namreč novo zaposlitev v Pomurju izredno težko najti. Poleg tega večina zaposlenih v Arumu ni mladih, zato so še toliko bolj zaskrbljeni za svoja delovna mesta.

Kaj se dogaja v Murski Soboti, budno spremljajo tudi v republiškem odboru Stupisa v Ljubljani. Kot pravi generalni sekretar tega sindikata Anton Rozman, se je sam pri stečajnem upravitelju vseskozi zanimal, kdo je pokazal interes za nakup premoženja Aha Mure, da bi kupcem predstavil tudi pričakovanja delavcev. Žal do teh podatkov ni prišel, zato pred dokončno prodajo premoženja ni mogel navezati stikov z nobenim od zainteresiranih kupcev. Vendar pa tako Horvatova kot Rozman poudarjata, da bo Stupis storil vse, kar je v njegovi moči, za ohranitev delovnih mest oziroma za svoje člane ter druge zaposlene.

T. K.

Bi brali več? Priskrbite si svoj izvod Delavske enotnosti!

Share